Sveriges Kommuner och Landsting

SKL stöder jämställd verksamhet

Blogginlägg   •   Mar 19, 2012 12:02 CET

SKL:s stöd till jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting omfattar inte insatser som kommuner eller landsting gör i egenskap av arbetsgivare. Men det hindrar inte kommuner från att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden.

Robin Åberg, legitimerad sjuksköterska och ledamot i Vårdförbundets styrelse i Västra Götaland, vill att arbetsgivarna ska verka för mer jämställda arbetsplatser, till exempel genom att ge sjuksköterskor bättre karriärmöjligheter.

I det sammanhanget ifrågasätter han rimligheten i SKL:s stöd till jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. Hans artikel kräver därför ett klargörande.

Program för hållbar jämställdhet är en satsning där SKL fördelar statliga medel till utvecklingsarbeten för att jämställdhetsintegrera verksamheter.

Syftet är att SKL:s medlemmar ska kunna ge en likvärdig och bra service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Västra Götalandsregionen är en av dem som har deltagit i satsningen. Genom medel från SKL har en rad verksamheter kunnat erbjudas stöd i form av handledning och utbildning för att åstadkomma förbättringar för kund, patient eller invånare i Västra Götaland.

Programmet omfattar inte insatser som kommuner eller landsting gör i egenskap av arbetsgivare.

Det hindrar inte kommuner från att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden, vilket också sker inom ramen för programmet, till exempel genom att utmana förlegade könsnormer i förskola och skola, eller genom att aktivt få ungdomar att reflektera över sina utbildningsval.

Marie Trollvik
Programchef, Program för hållbar jämställdhet

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l