Sveriges Kommuner och Landsting

SKL vill gärna prata om kvalitet

Blogginlägg   •   Mar 08, 2012 11:54 CET

Lärarnas Riksförbund tycker att Sveriges Kommuner och Landsting ska prata kvalitet och resultat istället för arbetstidsförläggning.

Uppmaningen kommer apropå vår sammanställning över hur många kommuner som utnyttjat möjligheten att anpassa lärarnas arbetstider för att kunna utveckla verksamheten i skolan och uppnå bättre måluppfyllelse.

Syftet med både kollektivavtalet och vår sammanställning är just att förbättra möjligheterna att öka kvaliteten i undervisningen och att sprida goda exempel om hur det kan göras.

Lönen är viktig för att attrahera nya lärare. Men den är inte allt. För att skapa fler sökanden till lärarutbildningarna behövs också större utvecklingspotential och karriärmöjligheter, en rimlig arbetsbörda och utvecklade undervisningsformer.

Att teckna lokala kollektivavtal och anpassa lärarnas arbetstider för att kunna utveckla verksamheten i skolan och uppnå bättre måluppfyllelse, kan vara ett sätt. Gemensamt för dem som gjort det är att de tycker sig ha bättre förutsättningar att utveckla verksamheten och utföra sitt arbete, liksom att samarbetet mellan lärarna har förbättrats. Det tycker vi är glädjande och oerhört viktigt.

Vi har också precis inlett ett arbete med lärarorganisationerna för att diskutera lärares signaler om för mycket administrativa uppgifter. Självklart ska lärarna i första hand ägna sin tid åt eleverna och undervisningen. Vi är övertygade om att många av de uppdrag som har en administrativ karaktär kan lösas med relativt enkla medel.

Bra lärare ska ha bra lön. En av de viktigaste faktorerna för ett bra resultat och en god utveckling i skolan är bra lärare. Därför måste de premieras. Men det förutsätter större löne­differentiering och större möjlighet att sätta lönenivåerna lokalt. För att utveckla detta krävs vilja och mod från såväl arbetsgivare som lärarorganisationer.

Ingela Gardner Sundström
ordförande i förhandlingsdelegationen