Frihetspartiet

Skrota Försäkringskassans system med förtroendeläkare

Blogginlägg   •   Feb 15, 2010 00:17 CET

Ur Frihetspartiets program: Avskaffa systemet med Försäkringskassans förtroendeläkare. Läkare med specialistkompetens inom berört område skall ha det fulla ansvaret för sjukskrivning såväl som sjukersättning. Det skall vidare åläggas Försäkringskassan att ”bortom rimligt tvivel” bevisa att specialistläkaren gjort en felaktig bedömning i varje enskilt fall som av Försäkringskassan överklagas.

Försäkringskassans system med Förtroendeläkare påminner alltför mycket om de historiska inkvisitionsdomstolarna där självutnämnda småpåvar dömde folk för kätteri utan bevis. För vad annat utgör dagens system med förtroendeläkare annat än att nutida, självutnämna potentater sätter sig över specialister och ämnesexperter och dömer dessa som fifflare, lögnare och kättare inom sitt gebit, när de diskvalificerar deras intyg och bedömningar? Vad ger exempelvis en Förtroendeläkare inom öra, näsa, hals rättigheten att sätta sig över och underkänna en onkologs eller ryggspecialists utlåtande och såväl oduglig- som omyndigförklara specialisternas intyg rörande patienters sjukdomstillstånd? Med noll egen erfarenhet inom ett medicinskt segment har Förtroendeläkaren närmast oinskränkt domsmakt rörande sjukskrivningar och sjukersättningar. Ett fullständigt horribelt förhållande som har fått pågå allt för länge och drabbat alltför många sjuka människor!

Frihetspartiet vill avskaffa Försäkringskassans system med förtroendeläkare och låta patienternas egna läkare stå för såväl intyg som utlåtanden. Skulle Försäkringskassan likväl ställa sig frågande till ett intyg eller utlåtande skall patienten vidareremitteras till en specialist inom området som äger rätt att fatta självständiga beslut rörande patientens besvär, åkommor och behov av sjukersättning alternativt sjukersättning. Frihetspartiet vill skrota hela systemet med förtroendeläkare. Vi vill låta såväl de sjuka som de ifrågasatta läkarna slippa ytterligare förnedring, i läkarnas fall rörande kompetensen att korrekt kunna bedöma ett sjukdomstillstånd och i patienternas fall det grovt kränkande i att få sin diagnostiserade sjukdom ifrågasatt.

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet