AppMo

Skruvstandard

Blogginlägg   •   Aug 24, 2012 20:57 CEST

Skruvstandarder underlättar kommunikationen

Med standardisering vill man främst underlätta kommunikationen genom att skapa entydiga begrepp med definitioner och termer. Varje standardiseringsresultat, standard, är att betrakta som en på frivillig bas träffad överenskommelse.

EN ISO 898-1:2009 del 1, som avser de mekaniska egenskaperna för skruvar och pinnskruvar i kolstål och legerade stål med angivna hållfasthetsklasser samt gängor med grov och fin delning gäller även som svensk standard.

De skruvar och pinnskruvar som skall uppfylla kraven utvärderas endast i en omgivandetemperatur på mellan 10 0C till 35 0C. Det innebär att vid förhöjda eller låga temperaturer uppfylls inte de angivna mekaniska och fysikaliska egenskaperna.

Läs hela artikeln här