Tria Studentfacket

SKTF kräver statlig kommission för jämställda löner

Blogginlägg   •   Sep 27, 2010 12:56 CEST

På söndagen kom även en debattartikel från SKTF på DN debatt. SKTF gick ut innan valet med ett allmänt upprop till nästa statsminister att inrätta en statlig kommission för jämställda löner. Eva Nordmark riktar nu den frågan till Fredrik Reinfeldt.

Skillnaden mellan kvinnor och mäns löner är hela 15 procent enligt SCB (aug 2010) och den siffran har inte ändrats på 10 år. Vi har i Sverige en extremt könssegregerad arbetsmarknad där man kan se att de branscher där kvinnor dominerar har lägre lön än de branscher där män dominerar. Detta påverkar båda könen, även män i kvinnodominerade branscher tjänar mindre än män i mansdominerade branscher.

I SKTF är tre fjärdedelar av medlemmarna kvinnor, och merparten arbetar inom kvinnodominerade sektorer såsom socialtjänsten, vården eller kommunen. Detta är en viktig fråga, både för SKTFs medlemmar, för Trias medlemmar men också för den framtida kvaliteten på välfärden. Vad händer med välfärden om unga nyutexaminerade inte väljer att söka sig till de jobben för att lönerna är för låga? Dessa verksamheter står inför enorma generationsskiften och snart kommer det att finnas massa nya arbetstillfällen för unga nyutexaminerade, exempelvis socionomer, ekonomer, beteendevetare, ingenjörer etc.

Att löner skiljer sig mellan olika sektorer på arbetsmarknaden beror på vad man kallar strukturell diskriminering, det vill säga den är inte ett resultat av att en person får lägre lön på grund av sitt kön, utan beror på samhällets normer som värderar vissa yrken lägre än andra.

För att unga ska vilja söka sig till kommunen som arbetsplats behövs jämställda löner! Eva Nordmark kräver nu att Fredrik Reinfeldt till sätter en kommission som ska se över de strukturella löneskillnaderna.

Läs mer om SKTFs jämställdhetsarbete här