Tria Studentfacket

Släpp fram nästa generation!

Blogginlägg   •   Nov 19, 2010 10:39 CET

Ung Arena är en nationell samverkansgrupp för unga medlemmar i Unionen som vill utbyta erfarenheter och samarbeta för att unga ska ha en stark position på arbetsmarknaden, en hög facklig medvetenhet och reella möjligheter att påverka i förbundet. 


Hej Tero Tolonen, tidigare i styrgruppen för Ung Arena och som nu har plats i valberedningen! Det var stormöte nu i helgen, vad är din allmänna uppfattning om mötet?

Vi såg helgens möte som en succé! Deltagarna började aktivt diskutera med varandra redan innan vi ens hunnit säga första ordet i högtalaren, och deltagarnas engagemang kunde inte tas miste på. Det fanns möjlighet att interaktivt delta på mötet via sms/mms som publicerades på vår Facebooksida och av responsen att bedöma var det ett mycket positivt gensvar och omdöme som deltagarna lämnade! Första dagen ägnade vi åt att förklara Svenska Partsmodellen och kollektivavtalet, som vi under dag två följde upp genom diskussioner kring hur vi vill förvalta möjligheterna som modellen ger oss samt vad vi vill påverka.

Vad ska ni jobba med framöver?
När Ung Arena bildades i maj 2008 antogs två dokument som beskriver Ung Arenas verksamhet och organisation. Av dessa framgår att samverkansgruppen ska arbeta för:

- Att stärka ungas position på arbetsmarknaden
- Att öka ungas fackliga medvetenhet
- Att unga ska ha reella möjligheter att påverka inom förbundet

Under dag 2 av årets stormöte hade vi gruppdiskussioner om hur vi kunde påverka, och vad vi ville påverka. Mötet beslutade att den avgående styrgruppen skulle sammanfatta och kategorisera gruppdiskussionerna till en idébank där vi har våra samlade förslag på vad vi vill påverka. Mötet beslutade också att tillträdande styrgrupp ska få mandat, att utifrån idébanken färdigställa motionsförslag inför bland annat nästa års kongress, och kommunicera ut dessa till Ung Arenas målgrupp via grupprummet som samverkansgruppen har på Målgruppen ska få möjlighet att stötta motionerna med sitt namn, varefter de skickas in till Unionen. Dessutom finns flera tankar kring hur man kan arbeta vidare i detta spår, men hur den nya styrgruppen ska arbeta med ovanstående uppdrag är upp till dem att bestämma

Hur vill ni förändra facket?
Oj, detta är en stor fråga som rymmer flera svar. Den ovannämnda idébanken som förhoppningsvis kommer att resultera i flera motioner har tankar som till exempel

- Modernisera kommunikationskanaler
- Skapa en Iphone-app, då pappersmaterial är så -95
- Samarbeta mer med andra fackförbund på arbetsplatsen
- Lyfta fram fler positiva exempel
- Satsa på unga som fortfarande går i skolan – ej enbart på blivande akademiker på högskolan
- Verka för ökad synlighet i skolor
- Satsa på unga i unga branscher, som callcenter och bemanning

Då nästa generation är Unionens framtid, så är det viktigt att vi får möjligheten att göra vår röst hörd. Därefter är det upp till kongressen att besluta hur vi går framåt, då vi är mycket väl medvetna att vi är inte de enda som har åsikter inom Unionen.

Är du intresserad av Ung Arena kan du kolla in deras sida på Unionen; www.unionen.se/ung och även gå med i deras grupp på Facebook!