IL Recycling

Slutsatser från Vinnovas årskonferens…

Blogginlägg   •   Dec 05, 2013 10:21 CET

 ...mina slutsatser från Vinnovas årskonferens är att Sverige befinner sig i ett spännande läge där vi har goda möjligheter att ta position i framtiden som industrination om vi spelar våra kort rätt. Vi har ett bra utgångsläge inom många viktiga områden såsom miljömässigt hållbar produktion, innovation och innovationsklimat , kompetens m.m. men inget är självklart utan det gäller att hela tiden ligga i framkant och utvecklas.
Vad som inte alls diskuterades under konferensen och som jag tycker är en väldigt central framgångsfaktor för vårt land med dess läge och utseende är vikten av en bra infrastruktur som skapar förutsättningar för bra logistiklösningar med konkurrenskraftiga kostnader. Inte heller energifrågan nämndes men den kanske också kan betraktas som en del av infrastrukturen i samhället. Bristen på dessa visar också på svårigheten att ha en helhetssyn på frågorna, trots att jag är övertygad om att det verkligen var Vinnovas avsikt med hela konferensen.

Var kommer då IL Recycling in i bilden?
Med vår kompetens och våra innovativa och hållbara återvinningslösningar så är vi en av nyckelspelarna till att utveckla en miljömässigt hållbar produktion. Inte minst våra senaste utvecklingssteg mot industrikunder med hållbara helhetslösningar inkluderande farligt avfall samt skrot och metall är satsningar som hjälper våra nuvarande och framtida kunder att lyckas. Lokalt har vi i norra Stockholm öppnat Sveriges modernaste återvinningsanläggning där vi  kan ta emot och hantera praktiskt taget alla materialslag.

Det är spännande att få vara med och utveckla Sverige.
Lars-Gunnar Almryd, VD & koncernchef, IL Recycling