RISE Research Institutes of Sweden AB

Snabb diagnostik av urinvägsinfektioner

Blogginlägg   •   Nov 16, 2016 11:29 CET

Användning av antibiotika kan leda till biverkningar och utveckling av resistens som gör att infektioner blir svårare att behandla. Resistenta bakteriestammar sprids mellan människor och utgör ett allvarligt hot mot människor om trenden inte bryts. Därför är det viktigt att inte behandla med antibiotika i onödan. Det behövs metoder som snabbt kan avgöra om en patient med symptom behöver antibiotika.

I projektet Dipstick har SP samarbetat med företag, sjukvård, och tjänstedesigner kring diagnostik av urinvägsinfektioner.

Tjänstedesign användes för att definiera behoven av provtagning och diagnostik.

Materialutveckling utfördes för att ta fram komponenter som kan användas i konstruktionen av ett nytt mätinstrument. Det tänkta instrumentet är stort som en smartphone och ska på 10 minuter kunna bestämma bakteriehalten i ett urin prov.

Ett instrument med större träffsäkerhet än dagens urinstickor skulle ge snabbare provsvar och leda till att färre prover behöver skickas på odling eftersom negativa prover kan identifieras på förhand. Test för urinvägsinfektion är det vanligaste diagnostiska testet globalt. Målgruppen är vårdcentraler där vinsten med ett snabbt provsvar är störst. 

Kontakt: 

Peter Löwenhielm
peter.lowenhielm@sp.se
0768-455301

Fakta: 

Antibiotikaresistens (AMR) är ett globalt hot för mänskligheten då resistensutvecklingen äventyrar vår förmåga att behandla infektionssjukdomar och att bedriva modern sjukvård. Antibiotika är en värdefull och begränsad resurs och måste hanteras därefter. Det behövs fler och effektivare metoder att förebygga och behandla infektioner, men även ändrade beteenden och mer kunskap. AMR är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården. AMR berör oss alla.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som en del av RISE (Research Institutes of Sweden) arbetar för att få fram mer kunskap och fler lösningar som adresserar utmaningarna med ökande antibiotikaresistens. Denna kommunikation är ett bidrag i kampanjen ”World Antibiotic Awareness Week” initierat av WHO.