BG Byggros AB

Snygga gabioner vid återvinningsstation

Blogginlägg   •   Jan 26, 2017 14:29 CET

Gabioner blir mer och mer efterfrågat i olika projekt. Skälet till valet av gabioner är en lång hållbarhet samt att designen är tidlös och kan integreras i olika delar/områden på ett spännande sätt.

Bilderna du ser är ett projekt som BG Byggros var inblandad i för ett par år sedan. Gabionerna är Monotec med 4,5mm tråddiameter och 100x100mm maskstorlek. Tjockleken på muren är 500mm på hela återvinningsstationen och den högsta bygghöjden är på hela 4,5 meter!

Då det förekommer en hel del tung trafik med maximala axellaster på hela området var det av yttersta vikt att gabionerna förankrades bakåt för att säkerställa hållbarhet under lång tid framöver. Just för detta projekt användes ett 55 kN polyesternät, Fortrac 55/30-20, som är placerat mellan varje skift. Förankringslängden motsvarar minimum till murens höjd. Fyllnadsmaterialet bakom muren består av fraktion 0-90.

I det här projektet har vi kombinerat tre standardhöjder på gabionerna; 300, 500 och 100mm. På några partier har vi valt att lägga 300mm höga gabioner i bottenskiftet för att erhålla horisontella linjer genom hela anläggningen.

Gabioner kan alltså anpassas efter varje unikt förhållande ett projekt har.

BG Byggros gabioner byggs på plats för att uppnå en stabilare konstruktion. Det fås genom att mellanväggen delas mellan gabion A och gabion B, likaså innebär det att locket på skift nummer 1 är botten på skift nummer 2. Det innebär en stor besparing i material (gabionnät) samt att transportkostnaderna för näten är en bråkdel jämfört med att transportera färdigfyllda gabioner – Det innebär förstås en stor besparing på miljön!

En annan aspekt för BG Byggros gabioner är att stenarna blir staplade för hand, vilket innebär att färdig mur får ett bättre estetiskt utseende jämfört med färdigfyllda gabioner.

Så om just du har en tanke eller idé på hur du vill bygga en gabionmur, tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig!