Sveriges Kommuner och Landsting

Socialstyrelsen förenklar bilden av psykvården

Blogginlägg   •   Jun 24, 2013 09:45 CEST

Det är viktigt och angeläget att Socialstyrelsen granskar insatserna och resultaten i arbetet mot psykisk ohälsa. Vi delar dock inte den bild som presenteras i en debattartikel på DN Debatt den 30 juni. Det händer betydligt mer, och resultaten är mycket bättre, än vad som framgår av debattartikeln.

Socialstyrelsens utgångspunkt är helt riktig: Psykisk ohälsa är en av vår tids största utmaningar, och det finns fortfarande mycket att göra. Det är därför som både landstingen och kommunerna, liksom staten, väljer att prioritera psykiatrin så högt. Runt om i landet pågår det stora och offensiva satsningar både i vårdgivarnas egen regi, och i arbete som delvis finaniseras genom avtal med Socialdepartmentet och SKL. Här premieras konkreta resultat. Det gäller till exempel när det gäller kognitiv beteendeterapi, KBT (där vi för övrigt kan peka på betydligt bättre resultat än de som Socialstyrelsen beskriver), satsningar på barn och unga och satsningar på de psykiskt sjuka som mår sämst. Socialstyrelsen spelar själv en viktig roll i detta samarbete.

Det finns alltså mycket kvar att göra. Men den bild som Socialstyrelsen målar upp i sin rapport och debattartiken är både missvisande och orättvis. Utvecklingen av vården leder hela tiden till förbättringar. Det arbete som bedrivs ger resultat, liksom de pengar som satsas och allt engagemang som både landsting, kommuner och alla andra berörda lägger på frågan. Låt oss nu fortsätta att samarbeta kring dessa frågor, istället för att misstänkliggöra nyttan av allt det som görs.

Mats Eriksson
ordförande i sjukvårdsdelegationen

Debattartiklen har publicerats på dn.se, 2013-06-20.

Kontakt:

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l