Mind Sthlm

Socialstyrelsen rekommenderar inte bara KBT för psykisk ohälsa, något patienterna inte alltid känner till.

Blogginlägg   •   Nov 01, 2016 18:21 CET

Många av oss är bekanta med hur Socialstyrelsen rekommenderar KBT för behandling av flera områden inom psykisk ohälsa. Färre av oss känner till att de även rekommenderar Interpersonell psykoterapi och psykodynamisk korttidsterapi..

I Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av depression rekommenderas KBT - kognitiv beteendeterapi, IPT - interpersonell terapi och psykodynamisk korttidsterapi. För behandling av ångestproblem rekommenderas KBT.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012maj/ingaandringaravriktlinjerforvardviddepressionochangest

Vi tycker därför att det är viktigt att patienten blir informerad om Socialstyrelsens rekommendationer och att husläkare har möjlighet att välja vilken behandlingsform de ordinerar på remissen.

Så vad är IPT? Interpersonell psykoterapi (IPT) är lite av en doldis i jämförelse med populära KBT och även psykodynamisk korttidsterapi. Föreningen IPTs beskriver den så här:

”Fokus är mänskliga relationer och de konflikter, förändringar och förluster dessa innehåller. Målet i behandlingen är att lindra patientens symtom och lösa de sociala och interpersonella problem i pågående relationer som kan kopplas till starten och vidmakthållandet av patientens nuvarande symtom. Genom att förbättra sina kommunikationsfärdigheter lär sig patienten bättre uttrycka sina förväntningar i relationer och känslor vid konflikter eller besvikelser.”

I Socialstyrelsens riktlinjerna från 2010 står att det bör finnas flera effektiva behandlingar att välja mellan i vården av personer med depression. Dessa har fått olika prioritetsgraderingar i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. För lindrig depression bör hälso- och sjukvården erbjuda:

  • psykologisk behandling med internetbaserad KBT (3)
  • individuell KBT (4)
  • interpersonell psykoterapi (4).

Vid medelsvår depression bör hälso- och sjukvården erbjuda:

  • psykologisk behandling med KBT eller interpersonell psykoterapi (2)
  • läkemedelsbehandling med antidepressiv medicin (2)
  • psykologisk behandling med psykodynamisk korttidspsykoterapi (3). 

(Socialstyrelsen)

Vårdguiden (www.1177.se) betonar att effektiviteten av terapin beror till stor del på relationen till terapeuten, dvs hur motiverad och intresserad man är av terapin.