IL Recycling

Spaningar från BIR:s non-ferrous seminarium

Blogginlägg   •   Okt 26, 2016 13:13 CEST

Aluminium är den basmetall som har haft den bästa och mest stabila utvecklingen i fråga om efterfrågan, med en tillväxt på runt 5% per år. Kina, Indien, Sydamerika och mellanöstern står för högre tillväxt än resten av världen även på detta område. Allt tyder på att den utvecklingen kommer att i stort fortsätta.

Om man tittar på tillgång/efterfrågan-balansen så finns det en hel del produktionskapacitet som kan startas upp när efterfrågan ökar. Det gör att det finns inte mycket som talar för en radikalt högre prisnivå på aluminium för de närmaste åren. Tillväxten är i huvudsak driven från transportsektorn och bilindustrin, som i allt högre utsträckning går från järn till aluminium för att spara vikt.

Vi fick också en genomgång av hur handeln på LME går till samt LME:s historia. Där fick vi lära oss att endast 5% av handeln på LME motsvaras av fysiska leveranser. Det innebär att LME:s viktigaste funktion är att sätta marknadspris i varje givet ögonblick samt att vara prissättare för olika hedginginstrument.

Lars-Gunnar Almryd, VD & Koncernchef, IL Recycling

#Inlägg 5 från BIR:s höstmöte 2016