IL Recycling

Spaningar om stålproduktion och skrottillgång i Kina

Blogginlägg   •   Okt 28, 2016 13:09 CEST

På BIR:s ferrous divisions seminarium så gav Curtis Zhu, analytiker på Wood McKenzie i London, ett intressant föredrag om Kinas stålproduktion och hur tillgången på skrot i Kina kommer att växa inom en tioårsperiod.

Några fakta och slutsatser:

  • Stålproduktionen kommer att ligga ganska stabilt på ca 800 miljoner ton.
  • När man pratar om neddragningar så är det av kapacitet, inte produktion. Det innebär att man förbättrarkapacitetsutnyttjandet och därmed lönsamheten.
  • Stålförbrukningen i Kina peakade 2014 med ca 720 Mton. Resten drivs av export vilket på senare år varit ett stort problem i Europa. Förbrukningen beräknas 2018 ligga på 675 Mton och 2035 på ca 650 Mton. Allt annat lika så kommer alltså exportbehovet att öka ordentligt.
  • Stål i Kina är till drygt 90 % malmbaserad. Som en jämförelse så har Europa ca 60% och USA mindre än 40%.
  • De senaste decenniernas tillväxt och omställning i Kina gör att om ca fem år så kommer mängden egengenererat skrot att öka dramatiskt. Det kommer att driva fram nya omställningar där man kommer att behöva öka andelen stål som produceras skrotbaserat. Alternativet är en omfattande export av järnskrot vilket kanske inte är så troligt, åtminstone inte till Europa, givet att fraktkostnaderna är högre i den riktningen.
  • Sammantaget så finns det inget som tyder på någon trendmässig prisökning för stålskrot för den närmaste tioårsperioden.

Lars-Gunnar Almryd, VD & Koncernchef, IL Recycling

#Inlägg 7 från BIR:s höstmöte 2016