Alerta Bokförlaget

Språklöshetens och isoleringens förbannelse

Blogginlägg   •   Okt 07, 2010 20:05 CEST

Att behärska landets språk är inträdesbiljetten och den viktigaste genvägen in i ett nytt samhälle, det är de flesta överens om. Med språket följer kulturen och känner man till och accepterar levnadssättet i det nya landet, underlättas immigrationen och många svårigheter och missförstånd kan förebyggas.

 En av mina vuxna elever som immigrerat från ett land nära ekvatorn ville på examensdagen uttrycka sin tacksamhet med undervisningen och önskade mig till avsked: ”Må alltid en skugga följa dig på vägen!” Jag blev förstås illa berörd och såg antagligen ganska besvärad ut. Hans kamrat som hade varit en längre tid i Sverige såg sig föranledd att förklara vad landsmannen egentligen önskade mig. I varma länder skiner solen outhärdligt hett och man söker sig en plats i skuggan.

Skolverket konstaterar att rasismens fula ansikte dominerar i samhället och i våra skolor. Han säger att de flesta som mobbas drabbas utanför skolan och på undanskymda platser utom synhåll för vuxna.

Skolverkets undersökning ger vid handen att elever med muslimsk trosuppfattning är särskilt utsatta. I skolor med etniskt blandad elevsammansättning förekommer mobbning mer sällan, däremot förekommer främlingsfientlighet och etniska spänningar oftare i skolor där det endast finns ett fåtal elever med utländsk bakgrund. Det är lätt att förstå varför.