AppMo

Stålet och EN ISO 898-1:2009 del 1

Blogginlägg   •   Aug 29, 2012 09:40 CEST

Stålet är det allra viktigaste av våra metalliska material och används i väldigt många sammanhang. Det produceras årligen cirka 1 527 000 000 000 kg stål i världen. Stål är världens mest återvunna material, en tredjedel av världens stålproduktion bygger på skrotåtervinning. De länder som producerar mest stål är Kina (46 %), Japan (7 %) och USA (6 %). EU producerar tillsammans 12 %. Stål utvecklas ständigt och är ett högteknologiskt material.

Råjärn - Stål är en legering där den största baskomponenten är järn. Tillverkning av stål sker på olika sätt, dels i masugnsprocesser där järnmalm och kol används, dels i stålverk som använder återvunnet skrot som grund. Mest järnmalm utvinns det i Australien och Brasilien. I järnmalmen är järnet bundet till syre. För att omvandla järnmalm till råjärn i masugnen måste syret i malmen tas bort. Ett reduktionsmedel tillsättas i form av koks och injektionskol som förenar sig med syret under hög temperatur. I masugnens inre är temperaturen upp till 2 200°C.

Läs hela artikel här