Finansförbundet

Stöd till andra – ett uttryck för solidaritet och oro

Blogginlägg   •   Jun 12, 2014 13:02 CEST

Ända sedan det började bildas fackföreningar i Sverige har sympatiåtgärder och solidaritet organisationerna emellan varit en verklighet.

Just nu pågår en strejk på tågen i södra Sverige. Det är en konflikt mellan Seko och Veolia. Det handlar om att arbetsgivaren vill säga upp 250 tågvärdar och lokvärdar. De ska sedan få söka om sina anställningar – men till sämre villkor. Facket ser med oro på att ett stort antal heltidstjänster kommer att omvandlas till deltids- och timanställningar.

Finansförbundet har uttryckt sitt stöd för Sekos strejk. Det har även vårt systerförbund FTF gjort. Gemensamt är att vi ser med stor oro på den generella försämring av människors anställningstrygghet som sprider sig på svensk arbetsmarknad.

På svensk arbetsmarknad – efter en mängd avregleringar – upphandlas det ständigt nya entreprenörer. Tanken är att de ska driva den existerande verksamheten mer effektivt och till lägre kostnader för ägarna. Nya entreprenörer tar över de anställda som arbetar vidare.

Men det är ett oskick att de anställda ska känna sig otrygga varenda gång arbetsgivaren påbörjar en ny upphandling. Tvärtom, schyssta löner och villkor borde vara praxis vid upphandlingar och ordning på anställningsformerna borde vara en självklarhet. Det gäller i alla branscher.

När förhandlingarna inte lett någonstans har Seko nu utökat sitt varsel. Medlare är inkopplade och vill ha svar på ett bud snabbt.  Skulle det bli ett nej till medlarnas bud kommer bland annat pendeltågstrafiken i Stockholm att drabbas på midsommarafton.

Detta har lett till högljudda protester, bland annat med krav på att begränsa strejkrätten för fackliga organisationer.

Att vidta sådana begränsningar vore ett allvarligt ingrepp i den svenska modellen. Facken har sedan länge gått med på att inte vidta stridsåtgärder när man har ett gällande avtal. Under denna tid får arbetsgivaren leda och fördela arbetet. Men i gengäld fick fackliga organisationer rätten att – i avtalslösa lägen – kunna ta till stridsåtgärder.

Låt den svenska modellen fungera och tafsa inte på strejkrätten! Svensk fackföreningsrörelse har alla skäl att ta strid för anställningstryggheten och använda de verktyg som finns till hands för detta.

Barbro Schönning, ombudsman på Finansförbundet

Läs Finansförbundet stöder SEKO