medalgon brainsmart

Stora utmaningar - Pedagoger saknas - och de som finns sjukskriver sig eller slutar

Blogginlägg   •   Jan 20, 2016 15:38 CET

I Sverige behövs det inom 5 år cirka 90.000 nya pedagoger. Samtidigt dräneras antalet befintliga pedagoger av ökat antal sjukskrivningar på grund av ohälsa. Alarmerande är också bortfallet bland unga pedagoger som slutar efter kort tid och övergår till andra yrken. Ovanpå detta vilar Pisa som ett extra ok. Vad kan skolledare och enskilda pedagoger göra för att förbättra sin situation här och nu?

Några förslag på förbättringsområden:

För att nå fram behöver pedagogen välja ledarstil utifrån den barngrupp/klass pedagogen möter.

Föräldrakontakten är idag mer komplex och kräver också relationsinriktade redskap i ledarskapet.

Pedagogens komplexa ledarskap och arbetssätt kräver i dag också mycket goda strategier för att motverka nedslitning både fysiskt och psykiskt.

Nyutbildade pedagoger behöver sannolikt mer handledning av erfarna kollegor, för att inte stupa eller krokna i förtid.

Handledning generellt av erfarna psykologer/elevhälsoteam för att få hjälp med att hitta ledarstil och inte minst få exempel på bemötande av nya generationens föräldrar och barn som är fostrade att ifrågasätta allt och alla. Ödmjukhet och respekt för pedagogyrket är inte ord med en omedelbar igenkänningsfaktor för denna grupp.

Metoder för Bemötande är i sig oerhört viktigt för att kunna arbeta adekvat med barn som har en annorlunda kultur, diagnos, bipolär sjukdom eller andra koncentrationssvårigheter.

I tillägg måste de största problemområden bland annat påvisade av Pisa undersökningen adresseras. Inkluderingsmetoder blir en hårdvaluta bland annat i form av nyanlända barn- och ungdomar som måste inlemmas effektivt i det svenska undervisningsväsendet. 

Vem sa att det inte är spännande och intressant i skolan! Allt tyder på att den mest händelserika spännande och utvecklande perioden står framför oss. Det kommer kräva stort politiskt stöd, men det ger också stora öppningar för kreativitet och tydligt ledarskap. För att lyckas kan man inte starta förändringar i alla rum samtidigt, vilket blir övermäktigt. Kanske en central roll i form av "Arga skolledaren" skulle implementeras. 

Varje kommun och skola måste prioritera sina framgångskriterier och komma överens om "The Vital few Objectives". Med andra ord prioritera det viktigaste först, "ta taket före lyxrenovering av badrummet". Se till att behålla pedagogerna så länge som möjligt på och i arbete, eftersom det är lång ledtid på nya utbildade pedagoger.

Sannolikt kommer det vara underskott på pedagoger under lång tid, vilket talar för fortsatt ökade löner och ökad social status för lärarkåren. Så häng i därute för efter vinter kommer vår och sommar!