MKFC Cloud Campus

Strypning av elärande från Folkblldningsrådet

Blogginlägg   •   Okt 13, 2010 15:41 CEST

Folkbildningsrådet har sänt ut ett remissförslag för omfördelning av statsbidragen. Förslaget skulle, om det genomförs, medföra en strypning av skolor byggda på e-lärande.

Vi står inför ett paradigmskifte, där e-lärande och m-lärande totalt förändrar inte bara metodik, utan både livsvillkoren för studerande och lärare, och hur lärandet organiseras - det vi kallar skola.

Det finns 149 folkögskolor i Sverige som arbetar traditionellt i klassrum, vissa mixat med distansstudier, det man kallar flexibelt lärande. Och det finns en enda skola som sedan många år framgångsrikt arbetar enbart med e-lärande, MKFC Stockholms Folkhögskola.

E-lärandet handlar inte heller bara om vår skola, utan om en omvälvande förändring och möjlighet för alla utbildningsanordnare.

Möjligheterna är bl a kvalitetshöjande, miljösparande, kostnadseffektiviserande, samtidigt som man skapar större tillgänglighet för människor som bor isolerat, som arbetar deltid, som har småbarn och som har funktionsnedsättningar, som t ex nedsatt hörsel.

En strypning av e-lärandet skulle medföra en distansering till dagens unga och även marginalisera folkhögskolan och dess viktiga roll.

www.mkfc.se