Hela Sveriges Assistans

Studiebesök: Funktionshinderombudsmannen (FO)

Blogginlägg   •   Sep 24, 2010 09:38 CEST

Jag och Sandra åkte idag måndag för att träffa Riita-Leena Karlsson. Hon arbetar som Funktionshinderombudsman i Stockholms stad. Vi åkte till hennes kontor på Södermalm i Stockholm. Där möttes vi av en mycket öppen och kunnig person.

Vad gör en FO?
Riita-Leena arbetar för att personer med funktionsnedsättning i Stockholm ska kunna leva ett liv som andra stockholmare. Hon ger bland annat råd och information till myndigheter, politiker, personer med olika funktionsnedsättningar, anhöriga och organisationer. Men hon kan inte ingripa i enskildas ärenden.

Vanligaste råden Riita-Leena brukar ge
• Var tydlig när du ansöker om insatser och när du pratar med din handläggare. Ingen kan läsa tankar. Säg om det är en ansökan eller om du bara vill ha information. Tänk på att berätta hur din vardag ser ut, även småsaker. Ibland är det just den informationen som är avgörande.

• Du kan välja att göra en ansökan skriftligen eller muntligt. Om du har möjlighet är en skriftlig ansökan nästan alltid bäst. En ansökan via telefon kan glömmas och sedan inte bli utredd. En skriftlig ansökan behöver inte vara formell eller komplicerad. Ta första bästa papper och inled med: Härmed ansöker jag om…

• Om du är missnöjd, överklaga alltid. En del kan tycka att det känns obekvämt att överklaga eftersom det kan kännas som man klagar på handläggaren. Men det är ju oftast inte handläggaren man är missnöjd med, utan beslutet. Handläggaren tar det inte personligt. Många handläggare tycker att det är bra att du överklagar och att deras arbete prövas högre upp.

Tillgänglighet
Att Stockholm skulle vara världens tillgängligaste huvudstad 2010 har enligt Riita-Leena varit ett för högt satt mål. Riita-Leena anser att ett stort fel är att det inte har satts upp några konkreta mål som går att mäta. Då kan det aldrig bli uppföljningsbart heller.

Hon tycker också att det borde finnas flera politiker som själva har någon funktionsnedsättning. Hela frågan måste hamna högre. Hon uppmanar alla att ställa mer frågor till politiker om hur funktionshindrade ska få samma möjligheter i samhället som andra.

Vanligaste frågorna som Riita-Leena får
• Tillgänglighetsfrågor, t ex bostadsanpassning, trafik, gatumiljöer, museum, skolor och hörselslingor.
• Myndighetsutövning, t ex beslut från olika myndigheter, brist på samverkan, vem ska jag tala med?

Funktionshinderinspektören (Fui)
Ann-Kristin Sandebjer och Lena Tengvall heter de två personerna som jobbar som Fui. De arbetar också för Stockholms stad. Meningen med deras arbete är att genom granskning och råd se till att personer med funktionsnedsättning ska få stödinsatser med kvalitet, veta om sina rättigheter, bestämma mer själva och bli behandlade med respekt.

De granskar verksamhet inom socialtjänsten funktionshinderomsorg och socialpsykiatri och inspekterar verksamheter efter en plan d v s inspektörer gör inga akuta utryckningar t ex vid klagomål. Anmälningar på bristande kvalitet ska göras till tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen.Du kan läsa mer om Fui här.

Hur kommer jag i kontakt med FO?
Man kan ringa eller maila. Mer information och kontaktuppgifterna hittar du här och under ”Om funktionshinderombudsmannen”.
Vi fick en broschyr som heter ”Stöd och service till personer med funktionsnedsättning – information råd och vägledning”. Hör av dig om du vill ha en (vi fick flera). Här finns enkel information och vem man kontaktar om allt från boendestöd, idrott och kultur till hjälpmedel och parkeringstillstånd.

Snart kommer nästa studiebesök med Handisam!

Carin Fröjd, Information och Marknadsföring, Hela Sveriges Assistans