Hela Sveriges Assistans

Studiebesök: Handisam

Blogginlägg   •   Sep 24, 2010 09:45 CEST

Jag och Anita möttes upp igår, utanför Globen i Stockholm, för att tillsammans gå till Handisam. Jag skrev ett mail innan sommaren till alla arbetsledare på HSA. Där frågade jag om någon var intresserad av att gå på studiebesök. Anita svarade med en gång att hon ville besöka Handisam.

Ola Balke är kommunikationschef på Handisam och tog emot oss. Det blev ett väldigt trevligt och lärorikt besök.

De lever som de lär
När man kommer in på deras kontor är det luftigt och rymligt. Exempel på deras tillgänglighet är att receptionen finns i två olika höjder, högt för stående och en lägre för sittande. Samma gäller för kaffemaskinen. När vi kommer in i mötessalen har de mikrofoner som de alltid använder.

Vilka är Handisam?
De är myndigheten för handikappolitisk samordning. Handisam är en stabsmyndighet (expertmyndighet) som rapporterar direkt till regeringen. De vänder sig i första hand till myndigheter, landsting och kommuner för att påverka dem. De följer upp och utvärderar.

De har funnits i ca 5 år. När de startade var de 14 stycken anställda, idag är de 28 stycken på kontoret.

Handisam arbetar för:
• att tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra hela samhället

• en ökad medvetenhet och kunskap om hur personer med funktionsnedsättning kan bli mer delaktiga och jämlika i samhället

För att öka förståelse har Handisam tagit fram några riktigt bra filmer (som jag har tipsat om tidigare) Öka tillgängligheten nu.

Det driver även kampanjen Hjärnkoll i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Temat för kampanjen; ”Hjälp till att slå hål på myterna om psykiskt ohälsa”.

Vad kommer Handisam att göra närmsta året?
Den svenska handikappolitiken bygger på den nationella handlingsplanen. Den sträcker sig i 10 år och går ut i år. Så nu ska en ny utarbetas.

De arbetar också med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet med konventionen är att se till att personer med funktionsnedsättning kan ta del av sina mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Läs mer i broschyren från Handisam ”Dina rättigheter – statens skyldigheter”.

De har även det löpande arbetet som till exempel omvärldsanalys, E-inkludering, upphandling och standardisering.

Hur kommer jag i kontakt med Handisam?
Deras kontaktuppgifter finner du här. De finns även på facebook.

På deras hemsida kan du läsa mer om dem. Här finner du också många broschyrer för nerladdning eller som du kan skicka efter.

Både Anita och jag kom ut från Handisam mer kunniga och med mycket intressant material att läsa. Så du kan även kontakta mig för mer information.

TACK OLA!!!

Läs också Studiebesöket hos Funktionshinderombudsmannen.

Studiebesök
Finns det andra ställen eller områden som du är intresserade av? Kanske även själv följa med på ett studiebesök? Hör av dig till mig så ska jag undersöka det.

Carin Fröjd, Information och Marknadsföring, Hela Sveriges Assistans