Yennenga Progress

Svensk förskola på export?

Blogginlägg   •   Mar 20, 2015 11:48 CET

Nyligen släpptes en ny rapport på temat Förskolan – nästa generations exportintäkter? skriven av Catrin Mattson och Elisabeth Thornburn. Rapporten börjar: ”Svensk förskola rankas bland de bästa i världen. Här finns ett förhållningssätt till barn som är internationellt erkänt, en framstående forskning inom småbarnspedagogik och omsorg, samt ett välfärdssystem som gör det möjligt för både kvinnor och män att kombinera familj och arbete. Barn som går i förskola har lättare att klara skolgången, förskolan är också en viktig faktor för att minska utanförskap och exkludering i samhället, inte minst för barn i utsatta områden.”

Detta är ju som du vet något Yennenga Progress alltid sagt! Det är faktiskt sant! Förskola var ju den allra första verksamheten vi startade, av just denna anledning. Och det är med stolthet vi läser om vår verksamhet i rapporten: ”När kvinnorna i den fattiga byn Nakamtenga i Burkina Faso, de allra flesta analfabeter, gick samman för en förskola i byn, var det inte för att de behövde barnomsorg, utan för att ge sina barn bättre förutsättningar att klara skolan.” Världen snurrar fort, utveckling sker i rasande fart. För den som inte har grundläggande utbildning finns det snart inte mycket kvar att göra. Kvinnorna i Nakamtenga var väl medvetna om detta och konstaterade: våra barn är inte dumma i huvudet, men de har inte fått en ärlig chans att klara skolan – därför måste vi ha en förskola i byn! Barnen måste få en bra erfarenhets- och kunskapsgrund för att kunna klara sig bra i sin vidare skolgång.

Detta är också något som citeras rapporten: Att vara den första generationen som lär sig skriva kan vara svårt nog. Ännu svårare om undervisningen inte sker på barnens modersmål och om barnen inte fått träna sin finmotorik och aldrig någonsin fått kladda på ett papper. Förskolan förbereder barnen inför skolan. Vi har arbetat med pedagogik, metodutveckling och expertutbyten med förskolan i Nakamtenga i över tio år, för att också långsiktigt kunna påverka innehållet i förskolor. Vi är mycket glada över de resultat vi ser.” - Stina Berge, grundare av Yennenga Progress

När vi svarar på frågan varför det är viktigt att engagera sig genom Yennenga Progress så finns det förstås en hel uppsjö svar som jag gärna ger dig men ett av argumenten är att vi lever i en global värld och vad som händer geografiskt långt från dig är närmare än du tror. Hur bra sjukvården är utbyggd i Västafrika påverkar DIN säkerhet (ebola!), vilket hopp människor har om att kunna påverka sin framtid på ett konstruktivt sätt påverkar DIN säkerhet (Charlie…). ”Det finns en stor global efterfrågan på kvalitativ barnomsorg. Om Sverige skulle lyckas att ta endast en procent av den barnomsorgs- marknad som nu är under uppbyggnad, kan det innebära export av förskoletjänster för flera tiotals miljarder kronor. Det finns därför en stor potential för svenska företag inom barnomsorgssektorn som lyckas bryta ny mark på en global marknad. En potential som även bidrar till ett mer hållbart samhälle, när fler får tillgång till barnomsorg av hög kvalitet.”

Kanske är det så att Sveriges framtida möjlighet till exportintäkter inte står och faller med det som historiskt get oss mest intäkter, traditionell export med betydligt mer tvivelaktigt bidrag till en mer demokratisk värld (…)?

Vi har ju mycket att vara stolta över med stora exportmöjligheter! Våra förskolor och vårt ombudsmannasystem för att nämna ett par!