Sveriges Kommuner och Landsting

Svensk sjukvård i högsta klass

Blogginlägg   •   Jan 20, 2014 10:04 CET

Svensk sjukvård håller mycket hög klass. Ett antal indikatorer pekar på en svensk sjukvård med mycket goda resultat och positiv utveckling. Internationella jämförelser förstärker den bilden.

Trots det hävdar på DN debatt (2014-01-17) Anders Blanck, VD i LIF – branschorganisation för de forskande läkemedelsföretagen, dels att svensk sjukvård hotar bli ”nästa krishärd i svensk välfärd”, dels att svenska politiker negligerar detta.

Anders Blanck hänvisar till negativa svenska resultat i Euro Health Consumer Index, EHCI, en mätning vars relevans och tyngd ofta har ifrågasatts.

I stora etablerade mätningar som Öppna Jämförelser framgår istället att till exempel överlevnad i cancer, hjärt- och kärlsjukdomar förbättras. Dödlighet efter förstagångsstroke minskar, blodtryck och blodfetter kan sänkas för diabetespatienter och antibiotikabehandlingen utvecklas åt rätt håll. Patienternas förtroende för sjukhusen blir allt högre och förtroendet för vårdcentralerna ökar.

När man i internationella rankingar sammanfattande bedömer medicinsk kvalitet ligger Sverige ständigt bland de främsta.

I OECDs jämförelser av medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem har Sverige till exempel låg cancerdödlighet och god läkartillgång.

I International Health Policy Survey konstateras bland annat att svensk vård har förbättrat tillgängligheten och blir alltmer patientcentrerad.

Vilket utrymme sjukvården får i den politiska debatten 2014 kan vi idag bara sia om. Med säkerhet får dock frågorna högsta aktualitet i valrörelsen i regioner och landsting. Det får också anses högst sannolikt att sjukvården får stort utrymme i den nationella debatten.

Vi vet att vår svenska sjukvård håller mycket hög klass, även i ett internationellt perspektiv. Men vi slår oss inte till ro, och vi vet att det naturligtvis finns förbättringsområden. Vi är också övertygade om att hälso- och sjukvårdsfrågorna kommer att ta sin stora, självklara plats i årets valdebatt.

Håkan Sörman, vd
Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats på dn.se/debatt 17 januari 2014

Kontakt

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook