Sveriges Kommuner och Landsting

Svenska domstolar feltolkar EU-lagstiftningen

Blogginlägg   •   Okt 09, 2012 10:15 CEST

Eftersom svenska domstolar inte kan tolka EU:s lagstiftning krävs specialdomstolar, skriver Anders Knape i en replik till Jimmy Carnelind.

I DI den 30 augusti kritiserade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förvaltningsdomstolarnas tillämpning av Lagen om offentlig upphandling (LOU), att de övertolkar EU-rätten och att de aldrig lyfter svåra upphandlingsmål till EU-domstolen.

Jag pekade särskilt på en dom om skolskjuts gällande Stenungssunds kommun och flera andra domar som säger att man inte får ställa djurskyddskrav eller andra produktkrav som går längre än EU:s minimiregler. Eftersom vi på SKL anser att svenska domstolar hanterar upphandlingsmål på fel sätt vill vi att det inrättas en specialdomstol för upphandlingsmålen.

I en replik i HN 2 okt skriver Jimmy Carnelind att det stora problemet snarare är myndigheternas otillåtna direktupphandlingar. Han anser också att kammarrätten dömde rätt i skolskjutsmålet.

SKL anser också att otillåtna direktupphandlingar ska beivras. Men skolskjutsexemplet var ingen otillåten direktupphandling. Den annonserades i god tid. När väl länsrättens dom kom fanns det inte tid att annonsera på nytt om upphandlingen skulle vara klar till höstterminen. Kommunen slöt då ett tillfälligt avtal medan man gjorde om upphandlingen så som länsrätten bestämt. Carnelind anser precis som kammarrätten att kommunen inte hade rätt att göra detta. I klartext säger han alltså att LOU innebär att barns rätt att komma till skolan ska stå tillbaka och att inte ens ett tillfälligt avtal får godtas.

Enligt SKL är det en orimlig tolkning av EU-rätten att barn inte ska få någon skolskjuts förrän upphandlingen är korrekt genomförd. Det skulle kunna ta en hel termin eller rent av ett helt läsår. Det finns stöd både i EU:s upphandlingsdirektiv och i EU-domstolens praxis för att upphandlingar inte ska drabba tredje man på detta sätt.

SKL kritiserade också flera domar som säger att myndigheter inte får ställa djur­skyddskrav eller andra produktkrav som går längre än EU:s minimiregler. Upp­handlingsutredningen har nu låtit utländska experter ge sin syn på vad som gäller. Deras svar är tydliga. EU-rätten hindrar inte att myndigheter ställer produktkrav som går längre än EU:s minimiregler. Deras svar är en bekräftelse av SKL:s uppfattning och indirekt en svidande kritik av svenska domstolars tolkning av EU-rätten. Vi behöver därför en specialdomstol för upphandlingsmål

Anders Knape
Ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting