Bredband2

Svenskarna spenderar 1 timma om dagen till sociala medier

Blogginlägg   •   Feb 26, 2016 07:36 CET

Vi spenderar mer och mer tid på de sociala kanalerna. För fem år sedan var det omkring hälften av alla Sveriges internetanvändare sin använde något socialt nätverk. Idag har den siffran ökat till hela 76%.

Vi använder våra sociala nätverk i nästan 1 timme om dagen vilket är en tidsökning på 33% från föregående år. Ungdomarna är de som spenderar mest tid på de sociala kanalerna, runt 10 timmar i veckan. Äldre personer spenderar runt 4 timmar i veckan på sociala medier.

Men trots att vi verkar spendera så mycket tid på de sociala kanalerna är det inte alla som aktivt engagerar sig. Mer än hälften av de som exempelvis besöker Facebook uppdaterar endast någon gång i månaden och endast 5 % uppdaterar sina sociala medier med eget innehåll. Det är allt vanligare att man väljer att engagera sig i andras inlägg eller uppdateringar men även där är engagemanget lågt. Runt 70% väljer att inte dela, kommentera eller länka vidare innehåll som de har tagit del av.

Den kanal som ökar mest är Instagram med 40% från föregående år. Nästan en fjärdedel av alla internetanvändare använder Instagram dagligen men användandet skiljer sig mycket mellan åldersgrupperna. Instagram domineras av kvinnliga användare i alla åldersgrupper men störst är kanalen bland de yngre tonårstjejerna där 83% använder kanalen dagligen.

Snapshat som är en ytterligare kanal för att kommunicera med bilder har också ökat kraftigt det senaste året. I åldrarna 12 - 25 år är användandet av kanalen lika frekvent som Instagram och även här är det de unga tonårsflickorna som dominerar.

Om vi ser till den äldre målgruppen är LinkedIn en kanal som även den har ökat något. Totalt sett är det lika många som använder LinkedIn som Twitter i Sverige. I den största åldersgruppen 36-45 år är det 36% som använder kanalen någon gång och 5% använder LinkedIn dagligen. Twitter-användandet har tredubblats på tre år från 12% till 22% 2015. Här är de flitigaste användarna unga män (16 - 25 år) där 16% använder kanalen dagligen.

Den sociala kanal som fortfarande är populärast i alla åldersgrupper i Sverige är Facebook. Andelen användare har ökat något för varje år bland internetanvändarna. År 2012 var det 64% av internetanvändarna som någon gång besökte kanalen och år 2015 har den siffran stigit till över 70%. Den största ökningen har skett bland de äldre åldersgrupperna vilket väger upp för den yngre målgruppen där användandet minskar.