Avanti System AB

Svenskt behov av elenergi minskar trots värmepumpar

Blogginlägg   •   Okt 10, 2012 10:50 CEST

Vi inom värmepump branschen beskylls ofta för att leda in konsumenter i den smutsiga marginal-els fällan. Marginal el är enligt våra kritiker den el som tillverkas av kol kraft i Europa och som importeras till Sverige för att  bara kopplas till värmepumpar. En värmepump använder elektrisk energi för att driva cirkulationspump(ar), styrkretsar och kompressor. För varje köpt kilowatt  levererar värmepumpen 3-5 kilowatt. Ibland mer. Inget hokus pokus utan bara ren fysik.  

Enligt en stor fjärrvärmeleverantör i Sverige släpper svensk fjärrvärme ut 74,3 ton CO2 varje år medan värmepumpar står för hiskliga 601,1 ton/år. Man kan enligt texten minska sina utsläpp med 88 % genom att välja fjärrvärme! I en annan text skriver samma fjärrvärmeleverantör om sin fantastiska fjärrvärmeanläggning.

Fjärrvärmeleverantören råkar också vara ägaren till världens största värmepump anläggning. Nu heter det ”Låg miljöpåverkan och små förluster”. Och ”Anläggningen är ett exempel på långtgående systemtänk som resulterar i optimalt utnyttjande av samhällets resurser med så lite förluster som möjligt”. Innebär det världens största förbrukare av marginal el?

Ny teknik i form av bl.a. värmepumpen inneburit att:

- mängden villa olja minskat med 90 % perioden 1973 - 2011 (enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedel institutet)

- användningen av el för uppvärmningsändamål minskat med 34 % perioden 1990 - 2011 (enligt Energimyndigheten)

Men hur är det då med marginal elen? Vi kan ju konstatera att vår el behov minskar med ny teknik. Sverige spås dessutom bli en betydande nettoexportör av koldioxid fri el 2030 (25 TWh). Vidare kan vi med marginal els tänket konstatera att det inte är lämpligt att ersätta lastbilar med tåg eftersom landets el import i så fall måste öka. 

 Och till sist ett utdrag från pressmeddelande från bio-bränsle branschen ”Värmepumpar ökar beroendet av icke-miljövänlig el - Svenska folket: Va? Är min värmepump eldriven?” 

Det är tragiskt att debatten nått en så låg nivå att man dumförklarar konsumenten. Självklart vet Svenska folket om att den är elektriskt inkopplad. Sverige står för 25% av världens samlade geoenergi. Så det är enkel matematik att räkna ut varför konkurrerande uppvärmningsmetoder vill slå ut värmepumpbranschen.

Vi har kommit långt i Sverige när det gäller att ställa om till energi snåla metoder att värma fastigheter. Och genom att samarbeta branschöverskridande kan vi med stor sannolikhet nå ännu längre.