Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärdssektorn

Blogginlägg   •   Nov 10, 2011 09:58 CET

Under två dagar håller Sveriges Kommuners och Landstings kongress här i Norrköping. 451 ombud, alla ledande företrädare för kommuner, landsting och regioner, ska slå fast SKL:s inriktning för de kommande fyra åren, skriver Anders Knape i en debattartikel.

Vi kommer under dessa två dagar diskutera vår gemensamma välfärd, dess möjligheter och utmaningar. Trots att omvärlden präglas av ekonomisk oro klarar vi oss fortfarande bättre än många kollegor i Europa. Men det betyder inte att vi kan slappna av. Förutsättningarna för våra kommuner, landsting och regioner skiljer sig åt. Men vi förenas både i viljan och behovet av att hela tiden sträva efter förbättringar för medborgarna.

En viktig fråga handlar om jobben i välfärdssektorn. För att elevernas resultat ska förbättras och Sverige ska fortsätta erbjuda en sjukvård i internationell framkant måste arbetsgivarna både behålla kompetenta medarbetare och locka unga duktiga till välfärdsjobben.

Det finns flera viktiga områden att fortsätta jobba med.

Goda arbetsinsatser ska premieras i lönekuvertet. Det kräver närvarande chefer som kan sätta tydliga mål och koppla goda insatser till löneutveckling.

Ledarskapet ska stärkas. En ny rapport visar att unga chefer i kommunerna vill ha möjlighet att gradvis få växa in i chefsrollen och kunna växla mellan att vara chef och specialist.

Fler ska få mer tid. Kommuner och landsting arbetar intensivt för att medarbetare som vill ska få arbeta mer. Andelen heltidsanställda ökar hela tiden. Vi samarbetar med Kommunal för att stötta de lokala arbetsgivarna i det arbetet.

Kunskapen om välfärdsjobben måste öka. Kommuner och landsting har de mest engagerade medarbetarna. De ser tydligt betydelsen av vad de gör, tycker jobbet är mer utmanande och ser mer fram emot att gå till jobbet än anställda i andra sektorer. Det är glädjande. Mer problematiskt är att samma medarbetare anser att deras arbetsplatser har låg image i andras ögon. I en färsk undersökning från Karolinska Institutet, svarar unga idrottskillar att de gärna skulle jobba i vården, men att de tror att andra tycker att det är omanligt. Den typen av föreställningar måste vi arbeta med för att förändra.

Flera av de viktigaste jobben finns i välfärdssektorn. I satsningen Sveriges Viktigaste Jobb ska vi berätta om jobben och lyfta fram de engagerade medarbetare som dagligen gör skillnad för människor. Vi berättar bland annat om undersköterskorna Mattias Nilsson och Mikael Eriksson som nyligen tog silver i YrkesVM för omvårdnad. Mattias Nilsson och Mikael Eriksson deltar på SKL:s kongress för att berätta varför de tycker fler unga ska göra som de - välja Sveriges Viktigaste Jobb.

Anders Knape
Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

En förkortad version av debattartikeln har publicerats i Norrköpings Tidningar, 2011-11-10

Läs mer om projektet Sveriges Viktigaste Jobb