SWINX AB

Swinx Lön omvandlar tidrapporterna till kalendarieposter och lönebesked

Blogginlägg   •   Dec 14, 2009 16:58 CET

När medarbetarna matat in sina tidrapporter och utlägg skapar Swinx Tid fakturaunderlagen till affärssystemet. För att skapa löneunderlag låter man Swinx Tid generera en fil med löneinformation som man för över till Swinx Lön. I löneprogrammet skapas kalendarieposter och lönebesked som skrivs ut eller mailas till de anställda.

Fakturering och löner med en inmatning!
Swinx Tid är i första hand ett program för ekonomisk projektuppföljning. Programmet bygger på att medarbetarna varje dag eller vecka matar in sina tidrapporter, resor och utlägg och fördelar dessa på de olika projekt de ska bokas på. Att få in underlag för lönehantering brukar fungera utmärkt hos de flesta företag. Men att få in underlagen för fakturering är inte alltid lika enkelt. Det unika i Swinx Tid är att man med en enda inmatning som underlag kan skapa båda faktura- och löneunderlag. Man sparar tid, får bättre information och riskerar inte att missa att fakturera nedlagda timmar.

Swinx Lön tar hand om hela lönehanteringen
Med den nya, intelligenta kopplingen som finns i Swinx Tid förser man löneprogrammet Swinx Lön med all information som behövs för en enkel och säker lönehantering. De transaktioner som behövs i kalendariet, t ex sjukdom och semester, hamnar där. Den information som behövs på lönebeskeden t ex utlägg och milersättningar hamnar där. Har man ställt in systemen för en fullständig hantering av avdelnings- och projektredovisning även i bokföringen stöds även detta.

När lönebeskeden är klara mailas de till de anställda och betalfilen skickas till banken. Sammanställningen till Skatteverket genereras i form av en fil för direkt överföring precis som bokföringsunderlaget som ska till affärssystemet. Skulle det senare bli aktuellt att skriva ett Arbetsgivarintyg för någon av de anställda låter man bara Swinx Lön skapa detta med ett par tangenttryckningar.