Tarasso AB

Tarassos Blogg - om ledarskap, personlighet och rekrytering

Blogginlägg   •   Jul 04, 2018 10:00 CEST

Därför blir magkänslan en sanning

Vad är det första du tänker när du möter en annan människa? Medvetet och omedvetet gör du dina bedömningar av din omvärld och andra människor. Du kategoriserar för att göra din värld mer logisk och förutsägbar. Det leder till ett grundantagande om hur du uppfattar både saker och människor (inklusive dig själv). Du ser på världen genom dina egna subjektiva glasögon. Du sållar bort, fyller ut och lägger själv till egen information för att göra din värld mer greppbar.

Den här mänskliga faktorn spelar en roll och underlättar för dig i samspelet med andra människor. I vissa sammanhang kan den dock ställa till det, till exempel i en rekryteringsprocess. Du möter kanske en kandidat som pratar mycket, är bra på att presentera sig själv och din bedömning (reflekterat eller oreflekterat) blir att personen måste vara lätt att samarbeta med. Du har kanske mött andra personer som är både pratsamma och duktiga på att samarbeta, och din hjärna kategoriserar och sätter ett likhetstecken mellan de två egenskaperna. Under mötet ser du bara tecken som bekräftar ditt antagande och missar alla tecken som motsäger det. Magkänslan har blivit en sanning.

Hur kan du göra en bedömning utan att veta att du har blivit färgad av dina egna känslor och tankar? Vad är din subjektiva uppfattning och vad är den objektiva informationen?

En lösning

Idag används ofta både begåvningstest och personlighetstest vid rekryteringar i syfte att säkerställa att våra egna känslor inte färgar vår bedömning. Ett datorsystem kan snabbt och tydligt peka med hela handen och tvekar inte. Även om ett personlighetstest inte är en absolut sanning, så kan ett kvalitativt test hjälpa dig i dina kategoriseringar, förutsatt att du använder och tolkar det på rätt sätt. En certifierad och skicklig användare av testerna kan hjälpa dig att göra en kvalificerad gissning av en människas beteende. På så sätt kan du minimera att dina känslor påverkar ditt beslut.

Är du nyfiken och vill diskutera vidare hur personligheten påverkar ditt liv, din arbetsplats och de val du gör i livet? Du är varmt välkommen att kontakta mig, kontaktuppgifter finner du nedan.

/Alexandra Maleki, 076-136 19 67

Tarasso.se