RISE Research Institutes of Sweden AB

Tekniska hjälpmedel för ökad djurvälfärd

Blogginlägg   •   Nov 17, 2016 11:04 CET

I Sverige har vi lång erfarenhet av att arbeta mot antibiotikaresistens inom veterinärmedicin och djurhållning. Det gör vi genom att arbeta prioriterat, strategiskt och strukturerat. Sverige förbjöd redan 1986 antibiotika i djurfoder i tillväxtfrämjande syfte, som första landet i världen. Sedan 2006 är detta förbjudet i EU. Sverige är i dag det land i EU som använder minst antibiotika i djurproduktionen, och i ett internationellt perspektiv har vi låg antibiotikaförbrukning och resistensutveckling i Sverige.

I dagens produktionsintensiva system kan tekniska lösningar och förebyggande djurvälfärd användas för att kontrollera att djuren mår bra, och på sätt indirekt minska antibiotikaanvändningen. 

-- Vi utvecklar ny teknik och testar nya produkter, utvärderar tekniska lösningar för stallar samt överför teknik från andra branscher och tillämpar dem i lantbruket, säger Ann-Kristina Lind.

Värmekamera är exempelvis ett tekniskt hjälpmedel som har flera användningsområden inom djurhållning där man i ett tidigt stadium kan detektera sjukdom. Ett exempel på ny teknik som har testats är en kalvningsdetektor som larmar per sms inför förestående kalvning. Med ett sådant hjälpmedel får man bättre koll och kan sätta in förlossningshjälp vid rätt tidpunkt om det skulle behövas, så man ökar chansen att rädda ko och kalv för komplikationer.

Kontakt:

Ann-Kristina Lind
ann-kristina.lind@jti.se
072-532 62 20

Fakta:

Antibiotikaresistens (AMR) är ett globalt hot för mänskligheten då resistensutvecklingen äventyrar vår förmåga att behandla infektionssjukdomar och att bedriva modern sjukvård. Antibiotika är en värdefull och begränsad resurs och måste hanteras därefter. Det behövs fler och effektivare metoder att förebygga och behandla infektioner, men även ändrade beteenden och mer kunskap. AMR är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården. AMR berör oss alla.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som en del av RISE (Research Institutes of Sweden) arbetar för att få fram mer kunskap och fler lösningar som adresserar utmaningarna med ökande antibiotikaresistens. Denna kommunikation är ett bidrag i kampanjen ”World Antibiotic Awareness Week” initierat av WHO.