Nyckeltalsinstitutet AB

Tell me who you go with and I'll tell you who you are! Anders Johrén, Nyckeltalsinstutet

Blogginlägg   •   Sep 17, 2014 14:02 CEST

Vi på Nyckeltalsinstitutet brukar definiera ett nyckeltal
som ett tal som är intressant, ett tal som väcker känslor, som får en att bli
glad, ledsen, besviken, exalterad, undrande, nyfiken eller till och med
förbannad.

I söndags var det inte bara den svenska demokratins
högtidsdag, det var också kvällen då vi (nästan) alla inte gjorde mycket annat
än granskade nyckeltal. För oavsett politisk åskådning var vi många som följde
de olika partiernas röstandelar, från vallokalundersökningar via prognoser till
det slutgiltiga valresultatet, allt presenterat i nyckeltal som fick människor
runt om i landet att bli just glada, ledsna, besvikna, exalterade, undrande,
nyfikna och t.o.m. förbannade.

Precis som alla andra nyckeltal är ju valnattens
”röstnyckeltal” ett sätt att beskriva verkligheten, i det här fallet det
svenska folkets politiska uppfattning. Det är få andra nyckeltal som på ett så
genomgripande sätt verkligen fångar hela verkligheten. Här har vi en
fullständig, eller så nära fullständig det går att få, undersökning av vad de
lite drygt 7,1 miljoner röstberättigande svenskar egentligen har för politiska
preferenser. Tillkommer mängder med ”nyckeltal” från de vallokalundersökningar
som gjordes på ett urval av de röstberättigande och som får de politiska analytikerna
att bli alldeles upprymda.

Jag som dagligen jobbar med nyckeltal i alla dess former får
ibland reaktioner som att nyckeltal ”låter tråkigt”, ”är tråkigt”, ”är något
bara för siffernördar” och andra mindre upplyftande kommentarer. Och visst kan
jag ibland förstå sådana kommentarer. Men oftast handlar det då om siffror
kring frågor som inte upplevs som intressanta eller viktiga, och som alltså
inte ger några reaktioner. Jag stöter själv på mängder med sådana siffror, som
för mig är helt ointressanta, och som för mig blir ”tråkiga”. Det är som livet
i stort. Vi har olika intressen, och därmed olika preferenser. Det är sällan vi
är ointresserade av tal som beskriver det vi faktiskt är intresserade av. För
den som jobbar med arbetsmiljöfrågor blir siffror om rör arbetsmiljö viktiga
och intressanta medan samma siffror för andra kan vara helt ointressanta. För
den som sätter jämställdhetsfrågor högt på dagordningen blir siffror som
Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex ett viktigt, och spännande, underlag
för vidare diskussion medan samma siffror för andra, som inte sätter
jämställdhetsfrågor lika högt, blir mindre viktiga. För vissa är börskurserna
dagens viktigaste läsning medan det för andra är helt ointressant och t.o.m.
obegripligt. Och så vidare.

Sedan har vi områden som svårligen låter sig beskrivas i
någon form av nyckeltal. En konstälskare skulle förmodligen inte gå igång på
tal som beskriver olika konstverks ”skönhetsupplevelser”. Även inom andra
områden, som framför allt handlar om upplevelser eller kvalitet, kan det vara
svårt att kvantifiera det som är intressant till ett begripligt och intressant
nyckeltal.

Så vad menar jag med det här? Jo, att det inte är tal och
siffror i sig som är ”intressanta” och ”viktiga”. Det är vad de beskriver som
är intressant (eller ointressant). Det finns ett berömt engelskt talesätt, “tell me who you go with
and I'll tell you who you are” (det finns även på svenska men kanske inte lika
vanligt). Vi kan faktiskt göra en fri översättning av det talesättet, anpassa till
nyckeltalsvärlden och konstatera: “Säg mig vilka nyckeltal du gillar och jag
ska tala om vem du är”.

Anders Johrén, nyckeltalsexpert på Nyckeltalsinstitutet