ADDQ Consulting

Test är enkelt

Blogginlägg   •   Sep 29, 2014 11:15 CEST

Att testa är väldigt enkelt. Egentligen. 
Antingen är det rätt eller fel. Svart eller vitt. Etta eller nolla. Ja eller nej. 
Hur svårt kan det vara. Egentligen.

Det svåra med test är när svaret saknas eller är oklart. Vilket är vanligt, då krav är svårt.

Om svaret saknas går det inte att testa fram om en lösning är korrekt. En test ger inte ett svar. En test ger endast ett resultat som tagits fram under specifika förutsättningar och förhållanden. För att veta om ett resultat är korrekt eller inte, måste det stämmas av med svaret, det förväntade resultatet. Och resultatet måste tas fram under rätta förutsättningar och rätta förhållanden.

Några väldigt, väldigt enkla exempel: En person ska kunna hämta ut sin tjänstepension när denne är 65 år. Innebär det på aktuell dag, månad eller år? Resultatet av en sökning erhålls inom avsedd tid, men du är den ende inloggade. Är det rätt förutsättningar?

Vad ska man förhålla sig till under test om svaret saknas? Common sense? Verksamhetskunskap? Mer eller mindre vilda gissningar? Eller tar du som testare fram bakomliggande krav som ger det eftertraktade svaret?

Test är en viktig del i kvalitetssäkring, men det är inte allt.
 Kan det vara så att om fullständigt svar saknas är frågan felaktigt ställd? Kan frågan, det vill säga kravet, omformuleras eller kompletteras så det bli testbart? Kan vi som testare bidra i det kvalitetssäkringsarbetet? Kan krav helt enkelt vara testdrivet?

Detta är några tankar som jag kommer att ta upp på AddQ's kommande frukostseminarium i november.

Kort om författaren

Erica Edmans främsta ledstjärna är kvalitetssäkring, vilket hon utövat som bland annat test- och projektledare, koordinator, kravanalytiker och mentor. I kombination med hennes tidiga erfarenhet av programmering och systemdesign ger det henne en ovärderlig förmåga till helhetssyn och förståelse för projektarbete och överlämnande till förvaltning.

Erica Edman på Linkedin - AddQ, din partner för test