ADDQ Consulting

Testledarens roll mot leverantörer.

Blogginlägg   •   Jun 25, 2013 23:23 CEST

I de flesta projekten där jag jobbat hos beställande kund med testledning har det uppkommit problem mot leverantören som borde kunnat hanteras bättre genom bättre skrivna avtal gällande test. Ofta finns bristfällig förståelse hos avtalsskrivarna gällande test och beroendet leverantör/testavdelning. Om test hade involverats tidigare i arbetet med avtalen hade avtalen kunnat bli bättre och mindre konflikter uppstått i efterhand. Kostnaden för beställaren hade även kunnat minska. Nedan följer ett exempel på en metod jag jobbat med i tidigare projekt för att få ett bättre avtal gällande testrelaterade krav mot leverantören:

  1. Börja med att identifiera potentiella problem och konsekvenser i en riskworkshop (alla deltagare har säkert varierade erfarenheter att bidra med från tidigare projekt med leverantörer).
  2. Alla Risker klassificeras och kan sedan prioriteras (se exempel nedan).
  3. (P= Sannolikhet: C = Konsekvens; R= Risktal)

  4. Resultatet från Riskarbetet resulterar i en lista med testrelaterade krav mot leverantören som sedan kan bifogas till avtalet.

Exempel:

Kap X. Teststrategi

Leverantören ska tillhandahålla sin teststrategi åt kunden och ge kunden möjlighet till återkoppling. Teststrategin ska minst omfatta följande:

  1. Strategi för funktionella tester.
  2. Strategi för icke-funktionella tester.
  3. Strategi för regressionstester.

osv…

Metoder i all ära men för att få till bättre testrelaterade krav mot leverantören är nedanstående saker viktiga att få till:

  1. Testledaren är med tidigt i projekten.
  2. Testledaren måste kunna sälja in nyttan med testrelaterade krav hos ansvarig för avtal så att test blir mer delaktigt i avtalsarbetet.
  3. Testrelaterade krav måste alltid anpassas efter typ av projekt/ projektmetodik och leverantör.

Olika leverantörer har olika potentiella problem och risker.