IL Recycling

Tillsammans med våra kunder blir vi mer hållbara

Blogginlägg   •   Sep 26, 2014 11:48 CEST

Våra kunder ställer krav på att vi ska kunna ta hand om allt som blir över. Vi har därför under 2013 satsat på att utveckla och förbättra vårt erbjudande inom ett par utvalda materialområden: farligt avfall och bygg- & rivningsavfall. Genom att förstärka vår kompetens kan vi på ett ännu bättre sätt vägleda både nya och befintliga kunder till effektiva lösningar där så mycket material som möjligt blir nya resurser och där allt tas om hand på bästa sätt. Vid våra kundmöten söker vi alltid efter möjligheter att flytta materialuppåt i avfallstrappan.

Många av våra kunder vill bli mer hållbara och behöver kunna följa upp vad som händer med deras avfall. Vi levererar statistik på hanterat material där kunden själv kan se hur stora delar av det insamlade materialet som har gått till återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning respektive deponi. Vi kan också ta fram uppgifter om de koldioxidutsläpp som våra insamlingstransporter medför. Allt detta sammantaget ger oss möjlighet att skapa en effektiv avfallshantering för kunderna med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Elisabeth Lindh,
Hållbarhetschef, IL Recycling