Primelog Software AB

Touchless Transport Management

Blogginlägg   •   Mar 13, 2015 07:31 CET

Vad är touchless Transport Management, hur kommer man dit och vilka är vinsterna? Möjligheten till effektivisering inom Transport Management-området ökar i takt med att fler och fler parter längs logistikkedjan blir allt mer uppkopplade och sammankopplade. I smarta applikationer kan man översätta instruktioner från människan till programkod och applicera den på en stor mängd tillgänglig data. Arbetsmoment utförs sömlöst och automatiskt.

Inom vilka områden kan man då skapa touchless Transport Management? Låt oss ta en kundorder och följa dess väg från avslutat plock till färdig kontering.

Touchless Planning

Steg ett kan ju vara att automatiskt konsolidera vår order med ett antal andra order och därmed få ner fraktkostnaden per enhet. Den unika kundordern kanske transporteras i flera ben och den konsolideras då tillsammans med olika order per transportben.

Touchless Execution

Nästa steg är bokning och dokumentutskrift, här kan systemet automatiskt välja transportör och tjänst samt skicka iväg ett elektroniskt bokningsmeddelande. Dokument kommer ut direkt på rätt skrivare, det enda som användaren behöver göra är att klistra på etiketten!

Touchless Monitoring

Efter konsolidering och exekvering följer transportmonitorering, baserat på statusmeddelanden från transportör kan ju mottagaren automatiskt aviseras vid avvikelse för att sedan själv kunna följa transporten via trackinglänk.

Touchless Auditing

Fakturakontroll är ett steg där många företag brottas med tung administration vilket ofta leder till stickprov eller helt utebliven kontroll. Genom att ta in EDI-fakturan och låta ett TMS-system göra automatisk fakturakontroll och sortera ut avvikelserna kan 100 % av transportfakturorna kontrolleras med minimal insats.

Touchless Allocation

Nu är den verkliga kostnaden för sändningen bekräftad och eftersom vi vet vilka kundorder som fanns med på sändningen kan systemet räkna ut hur stor del av kostnaden som vår order ska bära. Med hjälp av uppsatt logik kan konteringsinformation adderas till beloppet och sedan skickas direkt in i bokföringssystemet.

För att sammanfatta exemplet så har vi gjort konsolidering, bokning, dokumentutskrift, monitorering, fakturakontroll, kostnadsallokering och kontering för vår kundorder. Det enda som användaren har behövt göra är att avsluta plock i sitt ERP/WMS, klistra på en etikett samt att agera på eventuell faktureringsavvikelse!

Förutom den uppenbara fördelen i att frigöra tid så medför automatiseringen även färre fel orsakade av den mänskliga faktorn samt bättre datakvalitet. Kostnader minskas även eftersom transporter bokas mot rätt transportör, men också genom minskad felfakturering.

Alltså; dataintegration och användande av mjukvara möjliggör ”seamless” och ”touchless”. Touchless Transport Management enligt min definition är att automatisera och ta bort manuella arbetsmoment och samtidigt skapa bättre kvalitet, kontroll och visibilitet!

Karl-Johan Kjerstadius
Project manager

karl-johan.kjerstadius@primelog.com