ADDQ Consulting

Trenden att vara kreativ

Blogginlägg   •   Dec 15, 2013 19:23 CET

I det här blogginlägget vill uppmuntra dig som tror att du inte är kreativ att ändra på den synen på dig själv. Jag vill också avdramatisera vad kreativitet faktiskt är. Det handlar om problemlösning. Mycket enkelt och kortfattat är du kreativ varje gång du löser ett problem som inte har en given lösning.

Kreativitet handlar om möjlighetstänkande och som ger associationer och idéer. Att våga tänka att allt är möjligt gynnar ett ständigt idéflöde, av vilket fantasin är en viktig del. Vi processar till exempel det vi har varit med om och kan se det på nya sätt i efterskott. Men det betyder också i praktiken att omgivningen kan förändras när nya idéer genereras eller när nya produkter skapas.

Ok, det är inne att vara kreativ och vi vill alla vara kreativa. Och hur kreativ är du då i din vardag? Hur kommer det sig att det är svårare att byta plats runt köksbordet hemma än att köpa ny bil? Byt plats vid köksbordet så får du helt nya vyer, ta en annan väg till jobbet, byt roller hemma. Allt som bryter de invanda mönstren öppnar upp för nya perspektiv och skapar ett kreativt flöde.

Jag sa inledningsvis att det är inne med att vara kreativ och visst finns det förväntningar på att vi ska vara kreativa, men inte hela tiden. Vi vill helst inte att tandläkaren är alltför kreativ när han eller hon genomför en rotfyllning, vi vill helst inte att banken är kreativ när det gäller löneutbetalning eller penningtransaktioner, det vore inte heller så kul om busschauffören på morgonen fick för sig att köra en ny liten runda på väg till jobbet. Det efterfrågas någon typ av balanserad kreativitet. Man ska vara kreativ men inte för mycket. Hm… hur håller man den balansen.

Kreativitet är beroende av flera variabler: personliga egenskaper, begåvningsfaktorer, personlighetsdrag och miljö. Och om vi pratar om att balansera kreativiteten så att den bejakas och uppmuntras men ändå inte tar all kraft och energi hela tiden så gäller det att hålla koll på hur våra kolleger, medarbetar, kunder, chefer, och så vidare är kreativa.  Många associerar kreativitet till konstnärliga yrken men om vi lyfter oss från de konstnärliga yrkena och pratar praktisk kreativitet så brukar kreativitet definieras som något som är nytt och originellt (i motsats till gammalt och trivialt). Det ska också vara användbart och uppskattat på något sätt.

Det är lätt att tänka sig att en kreativ person är utåtriktad, en idéspruta som springer på allt. Och ja, de finns men det finns också andra personligheter som är minst lika kreativa. Jag känner till bägge varianterna. Det första exemplet är en person som ser möjligheter i allt och som går fram som en ångvält när han fått korn på något. Han dammar upp ordentligt, pratar med människor, sprutar ur sig idéer men stannar inte kvar och fångar upp. Här gäller det att säkerställa att idéflödet inte stoppas men att det tas om hand på något sätt. Det andra exemplet är en total motpol till det första exemplet, personlighetsmässigt. Den här personen vill att allt vara klart och nedskrivet och välordnat och fakta ska finnas innan han vill börja titta på idéer och lösningsförslag. Men han har minst lika många idéer som den första personen jag exemplifierade. Båda de här personligheterna är kreativa men på olika sätt och behöver uppmuntras utifrån sina egenskaper.

Förutom de biologiska faktorerna som ligger som en grund för människors kreativitet så bidrar också personlig erfarenhet till att utveckla den kreativa förmågan. Kreativitet kräver också kunskap. Ju mer kunskap och erfarenhet man har, desto fler faktorer kan man kombinera, vilket gynnar skapandet. Om lusten försvinner är det svårt att vara kreativ. Många associerar kreativitet till något som är nytt, men inte nödvändigtvis värdefullt. Det sistnämnda är dock viktigt. En riktigt bra kreativ idé ska dessutom vara genomförbar.

Det jag själv ser som viktiga faktorer för att skapa en kreativ miljö både för konsulter och kunder är att skapa utrymme och tillåtelse att ventilera tankar och idéer, ge tid, efterfråga lösningar, låt människor tänka själva, våga ställa frågor som utmanar nuvarande lösning, släpp prestigen och sätt er framför ”lägerelden” för att kreera tillsammans! Och kom ihåg att kreativitet skapar lösningar både i det lilla och det stora.

Ta till vara på vardagskreativiteten!

Om Eleonore Hammare:
VD Systemstrategerna, senior konsult och rådgivare inom IT-området. Gästbloggare hos AddQ Consulting. Lång erfarenhet som chef och ledare i olika IT-organisationer.
Har också uppdrag som mentor och styrelseledamot.