Tria Studentfacket

Tria förklarar: diskriminering

Blogginlägg   •   Okt 25, 2010 11:19 CEST

För att vara diskriminerad i lagens mening så måste du vara studerande, anställd eller arbetssökande. Lagen gäller också om du handlar i affären, när du hyr eller köper en bostad och inom exempelvis hälso- och sjukovård, socialtjänsten och inom socialförsäkringssystemet. Det finns sju olika diskrimineringsgrunder; kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnicitet, ålder, religion och könsöverskridande identitet eller uttryck. Det innebär att för att du ska omfattas av diskrimineringslagstiftningen så måste du ha blivit diskriminerad på grund av något av det ovanstående.

För att anses vara diskriminerad så räcker det dock inte med att bli illa behandlad, utan du måste bli sämre behandlad än andra. Ofta används begreppet missgynnad. Det räcker alltså inte att du har en taskig chef eller lärare om personen är lika taskig mot alla på kursen eller i på arbetsplatsen, utan det är först när personen i fråga är taskigare mot dig än mot de andra som är i jämförbar situation, och när taskigheterna anspelar på någon av de sju diskrimineringsgrunderna som du enligt lagen har blivit diskriminerad.

En väldigt viktig sak är att personen som du tycker har diskriminerat dig inte alls behöver ha menat något illa, däremot behöver det finnas ett samband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden. Vi kan dela in diskriminering i direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering innebär, som vi har pratat om ovan, att en arbetsgivare eller lärare behandlar dig sämre än en annan person skulle ha blivit behandlad i en jämförbar situation. Indirekt diskriminering är lite krångligare. Det handlar om att det finns bestämmelser, kriterier och system av olika slag som anses vara neutrala men som i själva verket missgynnar eller utestänger personer på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan till exempel handla om hur man bedömer betyg och meriter från andra länder än Sverige, eller att man får ledigt för vissa religiösa högtider men inte för andra.

Om du blir diskriminerad så är det viktigt att du så fort som möjligt hör av dig till någon som kan hjälpa till. Om det händer när du pluggar kan du höra av dig till någon med ansvar för diskrimineringsfrågor på din studentkår eller din högskola/universitet. Om det är när du jobbar så är det viktigt att du hör av dig till din fackliga organisation, till exempel kan man ringa eller maila till Trias jour som heter Tria Direkt. Du kan också prata med din fackliga representant på arbetsplatsen. Om du är intresserad av att läsa mer är det ett bra tips att titta in på Diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Här kan du läsa Trias rapport Annorlunda- om studenters erfarenhet av etnisk diskriminering (2006).