Tria Studentfacket

Tria hjärta TCO hjärta Jämställdhet

Blogginlägg   •   Nov 22, 2011 14:26 CET

TCO presenterade förra veckan sitt jämställdhetspolitiska program! Det innehåller massor av bra idéer. Den bästa idéen är nog att införa barndagar - dagar som man kan ta ut tills barnen fyllt sju. Men högst en dag i veckan och max 90 dagar. Detta skulle innebära att båda föräldrar på ett lättare sätt kan gå ner i arbetstid när barnen är små.

Det kan låta som en liten åtgärd, men alla små förenklingar för män och kvinnor att dela lika på ansvaret för hem och barn är väldigt viktiga. Det är oftast kvinnor som går ner i deltid när barnen är små, medan män fortsätter jobba heltid. Kvinnor förlorar då viktig pension och anknytning till arbetslivet. Dessutom tar kvinnor fortfarande mest ansvar för hemmet vilket gör att många kvinnor tycker att det är för tungt att jobba heltid. En avhandling från Stockholms Universitet visar att det finns tydliga kopplingar mellan kvinnors ansvar för hushållsarbetet och deras psykiska välbefinnande. Om man kan förmå män att ta större delar av ansvaret hemma skulle fler kvinnor må bra och orka mer.

Andra frågor som TCO vill lyfta är frågan om osakliga löneskillnader mellan könen, och skillnad i arbetsmiljö mellan mansdominerade och kvinnodominerade yrken. Det har visat sig att det finns stora brister i arbetsmiljön på långt fler kvinnodominerade arbetsplatser än på mansdominerade. Vad gäller skillnader i lön mellan kvinnor och män skriver TCO så här i sin rapport:

Lönegapet har flera orsaker. Den största delen av skillnaden beror på att kvinnodominerade yrken systematiskt värderas lägre än mansdominerade. En annan del beror på att kvinnor i högre grad än män är frånvarande från arbetet på grund av föräldraledighet, förkortad arbetstid och vård av barn. Män har också oftare än kvinnor arbetsledande befattningar, trots att män inte har högre utbildning. En del av löneskillnaden går inte att förklara och kan antas bero på att kvinnor och män får olika lön även när de utför lika arbete.

En annan viktig fråga som TCO vill jobba för är att öka möjligheten för omsorg om barn även på kvällstid. Många yrkesgrupper eller ensamstående föräldrar har behov av förskolor som har öppet lite längre eller att det finns annan typ av barnomsorg som kan täcka upp om man måste arbeta kväll. Detta är ett spännande förslag som är väldigt viktigt för många.

Du kan läsa hela rapporten här men också de viktigaste ståndpunkterna i en kortare sammanfattning här.