Göteborg & Co

Turismen fortsätter öka i år tror besöksnäringen

Blogginlägg   •   Nov 02, 2016 13:08 CET

Hela 70 procent av cheferna inom besöksnäringen i Europa tror på fortsatt tillväxt under sista kvartalet. Det visar trendundersökningen från European Cities Marketing från oktober där 43 städer deltagit.

De positiva tongångarna fortsätter inom den internationellt snabbt växande besöksnäringen. I rapporten European City Tourism Monitor har experter inom näringen från 43 europeiska städer svarat på vilka förväntningar de har på 2016 års sista tre månader.

Av dem så tror 69,4 procent på en fortsatt ökning av turismen, räknat i gästnätter, under sista kvartalet. Den största ökningen kommer från privatturismen och de internationella turisterna förväntas bli fler med växande resandeströmmar från Tyskland, Frankrike och Spanien. Men mer osäkerhet kring USA och Storbritannien.

Hotellpriserna förväntas öka eller vara oförändrade. Bara 8 procent av de svarande tror att de kommer att sjunka.

Men det finns också hot mot den positiva bilden som de 43 städerna målar upp. Som man kan förvänta sig är hoten från terrorism, politiska situationen i Mellanöstern och Brexit alla faktorer som experterna tror kan påverka turismen negativt de närmsta tre månaderna. Säkerhet och stabilitet på destinationen, bra tillgänglighet samt evenemang, möten och mässor kommer ha stor betydelse.

För Göteborg, som deltar i undersökningen, så stämmer slutsatserna bra in. Fram till september så har turismen ökat med ungefär fyra procent och prognoserna för resten av året ser bra ut.

Säkerhet listas av flera som en viktig faktor och det finns flera städer i undersökningen som själva varit med om fruktansvärda terrordåd; som Paris, Bryssel och Madrid. För Sveriges del så har gängkriminaliteten och segregationen i de svenska storstäderna fått medial uppmärksamhet internationellt.

Detta är det kanske svåraste problem som samhället har att lösa just nu och som påverkar oss alla. Hur det kommer påverka den internationella turismen till Sverige återstår att se.