Clarex Europa AB

Två Fasadur 1600 mm i diameter är nu i drift och platsmonterade på Näsbyparkskolan i Täby

Blogginlägg   •   Maj 27, 2016 16:32 CEST

I början av förra året fick vi en omfattade anbudsförfrågan rörande fasadskyltar, invändiga skyltar samt två fasadur till den då planerade renoveringen av Näsbyparkskolan i Täby.

Man var mycket tydlig från beställarens sida att man ville ha en leverantör som kunde tillgodose alla delar i projektet, med andra ord från ax till limpa.

Efter beställning, leverans & montering... av samtliga interiöra skyltar och den exteriöra fasadskylten, inifrån belyst med LED som vi samarbetade med kommunikatörerna på Täby kommun och hittade en optimal skyltlösning, med Täby kommuns symbol ...var det dags att ta i tu med de två omfrågade fasaduren.

En exteriört monterad klocka i analogt utförande kräver sina förberedelser och sin kompetens.

Efter möten och koordinering med det projekterade företaget på plats och tekniskt sakkunnig hos producenten av uren hittade vi en väg att gå. Urverket och dito styrenhet skulle monteras interiört, projektansvarigt företag med sina resurser skulle borra hål genom väggen och producenten av uret ansvarade för uppdraget att platsmontera visare samt dito urverket med tillbehör, vi ombesörjde skylift för detta utförande.

Fasaduren med en ytterdiameter 1600 mm är nu platsmonterade och består av:
Motorverk infällt montage i vägg med axellängd anpassad till väggtjocklek (410 mm).
Låsbar nischlucka, inne i fastigheten, levereras grundlackerad.
Raka visare av aluminium lackerade i svart färg.
Timtecken av aluminium lackerade i svart färg och monterade på en svartlackerad ring.
Ringens diameter anpassad efter fasadurets ytterdiameter på 1600 mm.
Timtecknens storlek 235 x 85 x 12 mm.
Ringen är fastmonterad med fyra gängade bultar / gängstänger.

Bilderna visar slutresultatet av de två fasaduren.