Clarex Europa AB

Två Profilskyltar i rostfritt inifrån led-belysta till Praktikertjänst AB / Vårdcentralen Kusten i Ytterby

Blogginlägg   •   Jan 22, 2016 17:02 CET

Vi har sedan ett par år sedan tillbaka lagt ner mycket arbete på att hitta optimala arbetsmetoder.

I detta och i många andra projekt har vi därför först tagit fram en förstudie. Detta för att säkerställa ett väl fungerande flöde i informationsutbytet mellan dig som kund och oss, samt för att klargöra vilka valmöjlighet som står till buds. Då de skyltar vi erbjuder är i sina utföranden är vitt skilda i form och slag, fysiskt samt hur de exponeras.

Vi har tydligt noterat att vårt sätt att arbeta och intensifiera de olika möjligheterna likväl som att lyfta upp de olika begränsningarna i varje enskild projekt är något som uppskattas av våra kunder. Man kan kort och gott säga att: ”ju mer man vet ju tydligare framstår det att det enklast valet inte alltid är just det rätta”.

När vi för en tid sedan fick en förfrågan från Praktikertjänst AB / Vårdcentralen Kusten var det för oss att just en arbete med en förstudie i avsikt att säkerställa att vi i slutskedet skulle kunna offerera och rekommendera den mest optimala skyltlösningen relaterat i kundens önskemål uppenbart.

Efter diskussioner om hur vi skulle kunna föra projekt framåt enades vi om att starta upp en förstudie. Grunderna till en förstudie bestånd generellt sätt av inhämtning av befintliga logotyper, fasadritningar, miljöbilder/foton, så också i detta projekt.

Efter inhämtning av dito och alltefter som tiden fortskred med ett jämt flöde av uppkomna frågeställningar och informationsutbyte samt överväganden om exempelvis vilka parametrar vi lägga fokus på som att bortse ifrån arbetade vi mot målsättningen att ta fram ett underlag.

Här om dagen nådde vi vårt slutgiltiga mål och kunde som en produkt av denna förstudie lägga fram ett underlag. Vi hade gemensamt hittat ett koncept som föll alla parter på läppen.

Efter en formell offert, som underlaget låg till grund för, fick vi nu förtroendet att i rent fysik form även leverera två exklusiva fasadskyltar. Material i rostfritt, inifrån led-belysta och med kompletterade med blålysade korona och relief effekt på logotypskylt. De kommer att bli 5000 X 586 mm och monteras på transparenta akryl stag.

Bild montaget nedan visar delar ur den slutgiltiga underlaget i utförd förstudie.