Baker Tilly Mapema

Unika inom branschen

Blogginlägg   •   Mar 13, 2018 10:53 CET

Under hösten 2017 genomförde vi en kundnöjdhetsenkät där vi frågade våra kunder vad dom tycker om oss. Detta är den andra undersökningen vi gör. Övergripande så var våra kunder mer nöjda med oss än första gången vi genomförde undersökningen. Däremot så ansåg man att vi har blivit sämre vad gäller tillgängligheten. Eftersom detta är ett av våra värdeord på byrån, samt att vi vill vara lyhörda mot våra kunder, så har vi nu tagit action.

Vi har nu infört en telefonknapp på vår sida. Klickar man på denna så kommer vi att svara inom 60 sekunder under kontorstid. Vi hoppas att detta ska medföra att våra befintliga samt nya kunder märker en stor skillnad på hur tillgängliga vi är. Vi hoppas också att våra befintliga kunder ska känna att vi lyssnar till den kritik man ger oss och att vi hela tiden försöker förbättra oss.