Compare Karlstad

Utmaningar med digitala hjälpmedel inom hälsa och sjukvård på årets första SNITS

Blogginlägg   •   Feb 10, 2016 23:22 CET

IT-studenterna vid Karlstads universitet har genom samverkansgruppen SNITS möjlighet att en gång i månaden delta på en företagslunch för att träffa regionens IT-företag. På årets första SNITS-lunch bjöds Evry in för att berätta om sina nya projekt och de möjligheter och utmaningar som hälsa och sjukvården nu står inför då de vill införa ny digital teknik.

”Vi kommer att leva längre och ställa mer krav på den service vi har runt om. Detta ställer i sin tur gigantiska krav på vård- och omsorg. En trend som vi ser är att medborgarna i större utsträckning ska kunna bedriva vård i hemmet och ta större ansvar för sin egen roll och kontakt med vårdkontakter”, säger Andreas Andersson, Evry.

80 % söker vård för att de är oroliga över sin hälsa. Den digitala tekniken öppnar upp för möjligheten att med egna tekniska hjälpmedel ta dagliga kontroller så att man kan söka hjälp när något avviker. Det handla rom att öka medvetenheten om hur vi mår och vad vi själva kan göra. Begreppet ”digital transformation” handlar om att hitta nya arbetssätt som möjliggörs med nya digitala hjälpmedel. Idag pågår flera projekt inom vård och omsorg i Sverige och runt om i världen. Ett exempel där man tänkt i nya banor på hur ett läkarbesök kan fungera är genom appen Kry. Där kan man bland annat få hjälp med råd, remiss, sjukintyg, recept eller träffa en legitimerad läkare online.

”Detta är ett stort steg för att få en snabbare och närmare kontakt med en läkare. Tyvärr är det få som känner till den i Sverige”, säger Anders Solberg, Evry.

Samarbete med Apple och IBM

Evry jobbar med olika IT-lösningar och har inlett samarbete med både Apple och IBM för att driva digitala transformationer inom vård och omsorg. Dessa samarbeten har lett till nya möjligheter men också stora utmaningar. Tre utmaningar som togs upp var; komplexa back-end system, det grafiska gränssnittet och juridiska aspekter.

”Den konsumentdrivna tekniken men det finns flera flaskhalsar. De har ibland 20 år gamla system som inte alls är kompatibla med de nya lösningar som erbjuds. Detta är en otrolig utmaning som våra framtida IT-konsulter måste kunna hantera”, säger Andreas Andersson.