Projekt Fjällvägen

Vacker natur gör människor vackra!

Blogginlägg   •   Feb 18, 2014 12:03 CET

Alla har vi drömmar. Drömmar och minnen om människor, platser och händelser. Drömmar och minnen förknippade med känslor, rötter och det som verkligen berör oss. Det kan vara en fiskestund med morfar, en kär och återkommande semesterresa på välbekanta vägar eller doften av nyslaget hö eller nybakat bröd. Minnena, känslorna, drömmarna betyder något. Ibland mer, ibland mindre men de har betydelse. Betydelse för vem du är, vad du gör och vilka beslut du tar.

Vilken eller vilka är drivkrafterna till att vilja leva och bo på en plats. Viljan till att stanna kvar där. Eller att gång efter gång besöka den, återvända…

Fjällvägenstråket betyder något. Det betyder något för dig och mig, vi som har valt att leva, verka och bo här. Vi som återvänder varje vinter eller sommar till en plats där vi känner oss hemma. Där minnen och upplevelser har skapat ett andrum eller källa till välbefinnande. En plats som ger oss ro i själen och energi att gå vidare. Vi som har valt att flytta tillbaka till uppväxtens minnesbank eller vi som bara har ett starkt engagemang och känsla för just den här platsen. Var vi än befinner oss i världen. Ambassadörerna är många och olika. Kunniga och kompetenta. Det är en styrka och glädje. Det betyder något. De betyder något. Alla dessa människor bidrar till att lyfta och stärka Fjällvägen. Om dessa vill vi berätta. Och de har något att berätta för oss.

Här är berättelsen om människorna längs Fjällvägen. Det här är också deras berättelser. Stafettpinnen är tagen och facklan är tänd. En entreprenör, skidåkare av rang och röst i Tv-soffan ger här sin bild med sin röst.

Anders
Blomquist, Ljusnedal

Vacker natur gör människor vackra.

Orden är Anders Blomquists. Kan det vara så enkelt? Anders säger det med både ödmjukhet
och övertygelse. Det kanske är så enkelt och vackert.

Anders är stockholmaren som för 20 år sedan kom till Härjedalen och Funäsfjällen. I 17 år var han turistchef på destinationsbolaget men har idag egen verksamhet och arbetar med turism- och företagsutveckling, affärsverksamhet och TV-uppdrag. Näs vi träffas förbereder han ett stort
cykelevent i Funäsfjällen. Det finns en drivkraft och glöd i hans ord om allt det vackra och positiva som finns och sker men också i det som behöver göras för att människor, företag och området ska utvecklas.

Människorna här i Funäsfjällen måste vara vackra för enligt Anders är det här det vackraste stället på jorden. Det är svårt att säga något annat. Funäsdalen badar i ljus och sol och ett och annat vägarbete. En löftesrik dag. En skattkista att ösa ur med lättillgängliga fjäll, entreprenörskap och driv.

-Det är ett bra ställe att växa upp på. En livaktighet präglar bygden. Det finns något unikt här. Det mindre roliga är bristerna i kommunikationer med delvis dåliga vägar. Anders nämner även
bristerna i kompetensförsörjning och att strukturen i området är ett problem.

Drivkrafterna är att hålla framtidstron levande. Han menar att det gäller att förtydliga alla positiva investeringar som görs. För det krävs ett stort säljarbete. Visit Sweden har jobbat med att göra
besöksnäringsintäkterna stadigt bättre att förstå. Det behövs långsiktiga investeringar. Trendmässigt kommer vi också att lägga mer tid på resande. Men det måste vara lönsamt för staten och besöksnäringen är en personalintensiv bransch. En bransch som kan lära andra branscher mer om både engagemang och att inkludera människor.

-Besöksnäringen är duktig på att involvera ungdomar och invandrare. Det borde vi ta tillvara på mer inom andra områden, menar Anders, som samtidigt betonar de stora utmaningar besöksnäringen står inför.

Anders engagemang är stort och han anser att Funäsdalen borde öka mycket snabbare. Att utgå från de värden man har och kunna argumentera för sin sak är nödvändigt. Liksom att driva på och referera till lyckade projekt och verksamheter. Samtidigt krävs ett större och bättre koordineringsarbete med exempelvis Trafikverket. För visst är vägstandarden ett stort orosmoln. Satsningar som Fjällvägenprojektet är därför positiva och nödvändiga.

-Längs Fjällvägen finns mycket roligt att göra och utveckla. Anders ger flera konkreta exempel på hur vi kan höja attraktionskraften. -Med utgångspunkt från exempelvis grodan och björnen som finns för barnen i Tönnebro skulle vi kunna skapa en serie med djur tillsammans med konstnärer
längs vägen. Vi behöver också som sagt lyfta fram de solskenshistorier som finns. Anders berättar om de små orterna med tomtköer, om unga människor som flyttar in och skapar sitt liv. Små maskroscentra växer upp.

Anders drömmar om framtiden målar en bild av ett område som ökat befolkningsmässigt med 50%. 
Området har växt med klokhet och varsam stolthet. En livskavalitet som kommer ur den skattkista de lättillgängliga fjällen för med sig. – Det ser jag fram emot. Anders ler och säger det med både ödmjukhet och övertygelse. Den vackra naturen föder vackra tankar också. Och en hel del energi och
entreprenörskap.