Alerta Bokförlaget

Vad är egentligen ett bibliotek?

Blogginlägg   •   Okt 19, 2010 20:59 CEST

Allt fler ungdomar uppnår inte grundskolans mål: godkänt i basämnena läsning och matematik. Läsförmågan minskar. I Södertälje stannar tre av fyra elever på sträckan, den fjärde går i mål. Vilka är orsakerna?   Södertälje kommun får extraanslag för extrainsatser, men utnyttjar inte bidraget, utan skickar tillbaka det. Har skolan gett upp hoppet om sina unga?

I Södertälje som i många andra kommuner lägger man ner skolbiblioteken, sätter in bokbussar och tar sedan bort dem igen. I endast några få skolor finns biblioteken kvar. Men vad räknas egentligen som bibliotek? Kallar man en hylla med några böcker i ett förråd ett bibliotek? Om hyllan dessutom betjänas av en person utan biblioteksutbildning? Är det då fortfarande ett bibliotek?

När skolbiblioteket stängs tar lärarna och eleverna bussen till folkbiblioteket i centrum. Där är det liv och ståhej, nå ni tro, för folkbiblioteket i Luna drar till sig många ungdomarsom vill spela spel och träffa kompisar. Nu blir det lite trångt, eftersom biblioteket inte längre bara är ett bibliotek, utan även har kommit att bli ungdomsgård, där man pratar och skrattar och har det roligt med sina kompisar.

På folkbiblioteket finns utbildad bibliotekspersonal, men de måste nu ägna sig åt att tysta ned ungdomarna, så att läsarna förstår vad de läser. Skolklasserna, vars besök tilltar i mängd, kan inte tas om hand som man önskar, inte heller de föranmälda, som förväntar sig särskild service.