Fortum Sverige AB

Vad är hemlöshet?

Blogginlägg   •   Dec 21, 2015 19:24 CET

När man hör begreppet hemlösa barn och ungdomar går tanken lätt till det klassiska gatubarnet och vi ser tiggande, dåligt klädda barn i smutsiga storstäder framför oss. Men det är långt ifrån hela bilden.

Skänk en gåva till barn och unga i hemlöshet, vi dubblar gåvan.

Till Unga station kommer unga människor som saknar ett tryggt och stadigvarande hem. Många är skrivna på adresser men kan av olika anledningar inte tillbringa sin tid där. De kan ha haft det så i kortare eller längre perioder. En del är utsparkade hemifrån och andra har en mycket otrygg hemsituation som gör att de måste hitta andra ställen att vara och sova på.

Det finns också gymnasieungdomar som lever kvar i stor utsatthet hemma, med exempelvis en ensam psykiskt sjuk eller alkoholiserad förälder. Deras underhållsstöd och studiebidrag går till hyra och mat och föräldern skulle få svårt att klara sig utan det. Barn och ungdomar kan på det sättet även vara ”hemlösa” i hemmet. Barn och ungas hemlöshet kännetecknas av utanförskap och känslan av brist på sammanhang, oavsett var de sover på natten.

Unga stations definition av barn och ungas hemlöshet:

Barn och ungdomar som inte har ett tryggt och stadigvarande hem utan ibland eller alltid tillbringar dygnet på annan plats – efter eget beslut eller åtgärd av föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Källa: Unga i hemlöshet, vuxna i maktlöshet, Stockholms Stadsmission, 2009