E.ON Sverige AB

Vad händer med E.ONs vinster?

Blogginlägg   •   Sep 19, 2014 16:58 CEST

Då och då dyker frågan upp om E.ONs vinster. Detta är en berättigad fråga som ibland misstolkas på ett sätt som leder till felaktiga slutsatser.

Till att börja med så är det svårt att jämföra vinster mellan olika bolag och branscher. Ett företags vinstmaginal är inte lika med vilken avkastning som finns på sista raden. I en bransch som energibranschen finns det generellt sett bland bolagen stora anläggningskostnader vilka kräver omfattande underhåll och nyinvesteringar för att kunna bibehålla sin stabila produktion och en hög leveranssäkerhet. Då är en högre vinstmarginal ett måste för att gå runt. Och ja, vi är ett aktiebolag som har ägare med avkastningskrav, men i jämförelse med andra aktiebolag är dessa på intet sätt orimliga. Tittar vi i årsredovisningen för 2013 ser vi att koncernen hade ett totalt kapital på 136 miljarder kronor och en avkastning på 7,5 procent. Detta är siffror som öppet redovisas.

E.ON Nordic AB har under åren 1993 till och med 2012 lämnat utdelning på 35,75 miljarder kronor. Under samma period har E.ON Nordic AB erhållit aktieägartillskott på 25,5 miljarder. Nettobeloppet som våra ägare fått sedan 1993, från den nordiska verksamheten, är med andra ord omkring 10 miljarder SEK.

Vid två tillfällen har det överskottet från den svenska verksamheten gått till andra delar inom koncernen, genom så kallade utdelningar, till Tyskland - för att stötta andra delar inom vår internationella koncern. Detta är inget konstigt. Den svenska verksamheten är viktig för det svenska samhället och för E.ON-koncernen.

Det viktiga är att pengarna vi tjänar återinvesteras i vår verksamhet. Och det gör de. En del av pengarna investeras i Sverige – över 60 miljarder sedan 2005. En del investeras på andra håll inom vår globala koncern. Det viktiga är att pengarna investeras i bra projekt; för stabilare produktion, bättre leveranssäkerhet och hållbara lösningar för samhället, klimatet och miljön. Om vi investerar i ett vindkraftsprojekt i Storbritannien eller ett i Sverige spelar ingen roll ur ett klimatperspektiv. En sådan investering kommer – oavsett var – alla till nytta.