Mjärdevi Science Park AB

Vad ska vi göra framtidens biogas av?

Blog post   •   Mar 29, 2012 15:58 CEST

Sista torsdagen i varje månad under ärtsoppssäsongen är det “Mjärdevi Sopplunch - Möte med ett Mjärdeviföretag”.

Den här gången fick vi höra Andreas Berg som är Research Manager på Scandinavian Biogas berätta om både problem och möjligheter med biogas. 

Biogas har många fördelar, särskilt när man ser det ur aspekten som fordonsbränsle:

  • Reducerar klimat- och miljöpåverkan
  • Stabilt och förutsägbart pris
  • Oberoende av fossilbränslen
  • Det bästa tillgängliga biobränslet

Först och främst - och för att undvika sammanblandning: Det finns två företag med liknande namn som arbetar med biogas. Swedish Biogas och Scandinavian Biogas.

- Scandinavian Biogas är det företag som har Göran Persson som styrelseordförande, förtydligade Andreas.

Scandinavian Biogas grundades 2005 och arbetar med att driva och optimera biogasanläggningar samt att producera biogas. Man arbetar med Ulsan City (Sydkorea), Fordonsgas Stockholm, Biogas Varberg och är också i startgroparna med Biogas Uppland.

Biogas är en blandning av gaserna metan och koldioxid och bildas vid anaerob (syrefri) nedbrytning av organiskt material. Man tar ett substrat (ofta avfall) och från detta bildas biogas och rötrester (ofta kallas de biogödsel).

- Det är våra husdjur mikroorganismerna som gör själva jobbet, förklarade Andreas. Våra ansträngningar handlar till stor del om att skapa en så bra miljö som möjligt för dessa. Mår de bra gör de ett bra jobb.

Vi är bra på biogas här i Sverige och Andreas säger att detta beror på att vi har framsynta kommuner som sett möjligheten att ta hand om avloppsreningsslam. Det är helt enkelt ett bra sätt att hantera avfall.

I Sverige finns i dagsläget 230 biogasanläggningar. Just nu använder de flesta matavall och slam från reningsverk, men Andreas ser en stor potential i avfall från livesmedelsindustrin, butiker och lantbruk. För att inte tala om massaslam, våtmarker, grödor, skogen och akvatiskt.

- För att det ska bli stora mängder biogas behövs stora mängder biomassa. Därför måste nya teknikproblem lösas, nya tekniker måste fram inte bara när det gäller själva rötningen utan även när det gäller upppsamling och insamling av massan.

Skog och hav ligger relativt långt bort i planeringen även om de samtidigt är bland de största möjligheterna.

- Samhällets mål måste baseras på realistiska förutsättningar.

De stora mängder rötrester som blir över efter själva gasframställningen är biogasens egna avfallsproblem. Idag använder man det främst som biogödsel och som deponitäckning, men Andreas ser fler möjligheter i framtiden:

- Man kan även använda rötresterna för fosfor- och kväveåtervinning eller helt enkelt förbränna dem och få ut energi den vägen. Vi måste ändra synen på rötresthantering.