Tria Studentfacket

Vad studenter vill ha

Blogginlägg   •   Sep 28, 2010 12:54 CEST

Det finns knappast något som folk i högskolevärlden är så rörande överens om som behovet av en ökad arbetslivsanknytning på högskolor och universitet. Arbetslivsanknytning innebär att högskolan eller universitetet satsar på att skapa kontaktvägar mellan utbildningen och den framtida arbetsmarknaden, och jobbar för att ge studenterna en inblick i det framtida yrkeslivet. Exempelvis kan detta ske med praktik, mentorskap, externa föreläsare, case-baserad utbildning, studiebesök på arbetsplatser etc.

Tria har tillsammans med TCO och Svenskt Näringsliv gjort en undersökning som visar att det fortfarande finns stora brister i det arbetet på högskolorna.  De flesta som väljer att satsa på högre utbildning gör det för att förbättra sina chanser att få ett utvecklande jobb och en bra lön. Arbetsmarknaden för akademiker är förhållandevis bra och generellt sett har högskoleutbildade lägre arbetslöshet än personer utan högskoleutbildning. De har också lättare att få jobb och får i regel högre lön.

Inom ramen för Bolognaprocessen ska studenternas ”anställningsbarhet” vara ett viktigt mål för den högre utbildningen, men högskolornas band är fortfarande svaga och nästan var fjärde student saknar kontakt med arbetslivet under sin studietid. Sju av tio studenter av 12 000 frågade i vår undersökning vill ha praktik i sin utbildning, och fyra av tio skulle vilja ha tillgång till en mentor.

Förutom den undersökning som Tria har gjort tillsammans med TCO och Svenskt Näringsliv t presenterade tidningen Studentliv nyligen en undersökning som säger att studenter hellre vill ha arbetslivsanknytning än mer pengar. Av 6000 tillfrågade angav 26 % att det de rankar som viktigast för att förbättra sin tillvaro som student är anknytning till arbetslivet. Det skiljer förstås en del mellan olika utbildningar, bland dem som läser juridik, ekonomi och naturvetenskap tycker mer än var tredje att arbetslivsanknytning är viktigast, medan det bara är 13 procent av medicinstudenterna.

Med detta i bakhuvudet är det oerhört roligt att höra att fackförbundet SKTF, som är ett av förbunden bakom Tria, har gjort gemensam sak med Akademikerförbundet SSR, Sveriges Kommuner och Landsting och Föreningen Sveriges socialchefer i ett upprop om en generell översyn av socionomutbildningar i hela landet. I samband med det efterlyser de obligatorisk praktik i socionomutbildningen. Det vill säga en av de åtgärder som studenter allra helst vill ha!

Det som är extra roligt är att se att alla aktörer på socionomernas arbetsmarknad är överens om att frågan är viktig, då borde det inte heller vara omöjligt att åstadkomma. För när vi diskuterar arbetslivsanknytning, och särskilt när det gäller praktik, ställer det såklart krav på fler än bara högskolor och universitet. För att en praktik verkligen ska vara både utvecklande och ge en meriterande arbetslivserfarenhet att ha med sig i jobbsökandet måste det finnas en ordentlig plan för hur den ska kvalitetssäkras. På Tria ser vi fram emot att se hur praktikfrågan för socionomer kommer att utvecklas och hoppas att det är ett initiativ som kan fångas upp av fler!

Dessutom erbjuder SKTF just nu ett mentorskapsprogram för studenter i Stockholm, Uppsala och Östersund i ett första steg. Det är sista ansökan den 1 oktober så passa på att sök!