IL Recycling

Vägen till en mer hållbar byggbransch

Blogginlägg   •   Nov 17, 2016 14:15 CET

Byggbranschen genererar mer än nio miljoner ton avfall årligen, mer än dubbelt så mycket som hushållen i landet. Därmed är det den sektor som, efter gruvnäringen, står för Sveriges största avfallsmängder. Detta enligt siffror från Naturvårdsverket. Dessvärre är det bara ca hälften av avfallet som återvinns. Avsaknad av standardiserade processer, komplicerad logistik och problem med spårbarhet av materialen ställer till det.

Constructivate heter ett nytt fyraårigt projekt som inletts för att se över hur man kan uppnå en mer resurseffektiv återvinning av bygg- och rivningsavfall, samt öka användningen av sekundära material i byggindustrin.

Vi på IL Recycling har många kunder inom byggbranschen och vill såklart gärna ha ännu fler. Vi vet att byggföretag genererar många olika sorters avfall, i stora mängder som kostar en hel del att bli av med om det är osorterat. Det är inte bara miljön som vinner på återvinning - det finns även en ekonomisk vinning i att återvinningen fungerar. Hör av dig till oss om du behöver hjälp med att få ditt bygge att gå runt, så hjälper vi dig att skräddarsy en effektiv hantering av ditt avfall.