Projekt Fjällvägen

Väl fungerande transporter

Blogginlägg   •   Sep 30, 2014 11:23 CEST

Transporter som fungerar väl är en förutsättning för tillväxt. Väl fungerande transporter är en nödvändighet. Landsbygden är inget undantag, tvärtom. Att minska transporterna av miljöskäl är på många sätt fel väg att gå, eftersom de är nödvändiga för utveckling och tillväxt. Därmed också nödvändiga för en levande landsbygd. Kan vi istället minska transporternas negativa miljöpåverkan? Det kan vi genom att utveckla och komplettera metodiken för samhällsekonomiska kalkyler för infrastrukturinvesteringar. Det menar i alla fall Peter Jeppson, vd för TransportGruppen i en artikel i senaste numret av Nordisk Infrastruktur.  I samma nummer hittar du också information om Fjällvägen.

Högt på TransportGruppens agenda står klimat-, energi- och miljöfrågorna. Peter Jeppson menar att de som förespråkar en minskning av transporterna av miljöskäl är inne på fel spår. "Väl fungerande transporter är en förutsättning för tillväxt och välfärd, inte en följd av tillväxt och välfärd." Det är den negativa miljöpåverkan vi måste minska och det förutsätter i sin tur en väl fungerande infrastruktur. I Nordisk Infrastruktur kan du läsa mer hur han utvecklar sitt resonemang.